🕝 1 minuter
Nytt beslut: Farstanäs naturreservat blir kommunalt
Publicerad 20 mars 2023 14:06
Uppdaterad 20 mars 2023 14:06

Foto: Alexander Isa

I ett sammanträde i kommunfullmäktig har Södertälje kommun fattat att Farstanäs naturreservat blir kommunalt. Detta för är att bevara och stärka värdefulla natur- och kulturmiljöer, skriver kommunen på sin hemsida.

Farstanäs naturreservat, som bildades 1967 av Länsstyrelsen på begäran av Södertälje kommun, ligger vid Näslandsfjärden mellan Södertälje och Järna och är känt för sin varierade natur och värdefulla kulturmiljö. En populär destination som Södertälje kommun vill fortsatta att värna.

Beslutet om att göra området till ett kommunalt naturreservat syftar till att bland annat fortsätta säkra området för bad och friluftsliv. Det i sin tur möjliggör utveckling av Farstanäs havsbad och camping samtidigt som biologisk mångfald och kulturmiljö bevaras.

Under 2000-talet genomfördes en större avverkning i en dalgång nordväst om Nästäppan, och delar av skogsmarken gallrades. År 2014 överfördes ansvaret för förvaltningen av naturreservatet från tekniska nämnden till miljönämnden i Södertälje kommun, som nu är ansvarig för förvaltningen av de kommunala naturreservaten.

Dela artikeln