🕝 2 minuter
Strejken avblåst - Nytt avtal klart med Vårdförbundet
Publicerad 30 juni 2024 05:00
Uppdaterad 30 juni 2024 05:00
Foto: Pexels

SKR, Sobona och Vårdförbundet har kommit överens om ett nytt avtal med fokus på arbetsmiljö, arbetstid och kompetensförsörjning. Avtalet, som trädde i kraft den 28, markerar slutet på konflikten inom hälso- och sjukvården.

Under fredagseftermiddagen meddelade SKR att ett nytt avtal har nåtts med Vårdförbundet, vilket löser konflikten inom hälso- och sjukvården.

− Konflikten har dragit ut på tiden och inneburit stora påfrestningar i vården. Det är mycket bra att vi nu har ett nytt avtal på plats och att konflikten i hälso- och sjukvården därmed är över, säger Ulf Olsson, ordförande SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Avtalet, som gäller från den 28 juni 2024 till och med den 31 mars 2025, omfattar cirka 110 000 medarbetare och följer arbetsmarknadens märke på 3,3 procent.

- Det krävs ett långsiktigt arbete med arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Sammantaget har vi landat i ett avtal som vi tror kommer att vara bra för både medarbetare och arbetsgivare, säger Sten Nordin, vice ordförande SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Det nya avtalet innehåller villkor för utbildningsanställningar, karriärmodeller, åtgärder för att minska övertidsuttag och arbetstidsförkortningar. En översyn av arbetstidsregler har också gjorts för att bättre anpassa arbetstiden till verksamheternas behov och säkerställa medarbetarnas skyddsregler.

Avtalet inkluderar avsiktsförklaringar om förbättringar av arbetsmiljön och åtgärder för att säkerställa kompetensförsörjningen. Dessa insatser syftar till att behålla och rekrytera fler medarbetare.

Ändringar har gjorts för att främja både verksamheten och arbetsmiljön. Bland annat sänks kravet på nattarbete från minst 20 procent till minst 10 procent för heltidsanställda vid rotationstjänstgöring, och veckoarbetstiden sänks till 36 timmar för de som arbetar ständig natt på vardagar.

− Parterna är överens om en kortare arbetstid på två timmar per vecka för vissa medarbetare som arbetar delvis natt. Det kommer att bli en utmaning för arbetsgivarna, men bedömdes nödvändigt för att få till ett avtal och få stopp på konflikten, säger Sten Nordin.

Avtalet innehåller bestämmelser om lön och villkor för sjuksköterskor som erbjuds utbildningsanställning vid specialistutbildning och utbildning till barnmorska. Dessutom gäller en garanterad löneökning på 3,05 procent för arbetstagarorganisationen, med ytterligare 0,25 procent avsatt för arbetstidsförkortning. Parterna fortsätter också att arbeta med karriärmodeller och möjligheter till reglerade specialistutbildningar för flera yrkesgrupper inom vården.

Det nya avtalet markerar en betydande utveckling inom hälso- och sjukvården, med långsiktiga satsningar på arbetsmiljö och kompetensförsörjning som centrala komponenter.

Dela artikeln