🕝 1 minuter
Nytt arbetssätt minskar sjukhusets väntetider
Publicerad 5 februari 2024 06:00
Uppdaterad 5 februari 2024 01:35

Operationssal på dagkirurgiskt centrum. På bild: Rickard, Lona, Camilla, Ida-Linnéa, Maja, Semih och Haydar. Foto: Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus inför ett nytt effektiviserande arbetssätt, ”snabbspårsal”, för att kraftigt minska väntetiderna för operationer. – Våra medarbetare tycker att det är kul att jobba mer effektivt och kunna hjälpa fler patienter, säger verksamhetschefen Lona Layous.

För att hantera de ökande köerna till operationer har operationsavdelningen på Södertälje sjukhus utvecklat ett innovativt koncept kallat ”snabbspårsal”. Denna nya metod innebär att patienter som ska genomgå samma typ av operation samlas på samma dag och tas om hand av ett specialiserat team i en särskild operationssal.

(Annonslänk)

Genom detta arbetssätt förkortas tiden mellan olika operationer, vilket gör att fler patienter kan opereras under samma dag.Som ett resultat av detta nya system, har operationskapaciteten i snabbspårsalarna ökat med 30-60 procent jämfört med traditionella operationsalar, samtidigt som hög kvalitet bibehålls.

Tack vare sjukhusets insatser under 2023 har köerna minskat, patienternas tillfredsställelse ökat, och sjukhuset har uppnått en delad förstaplatsen i det svenska kvalitetsregistret för 2023.

– Trots en ökad kapacitet och fler operationer så har vi lyft oss ännu mer i kvalitetsregistret SPOR som jämför operationsavdelningarna i Sverige och hamnat på delad första plats under 2023, vilket vi är mycket stolta över, säger Lona Layous, biträdande verksamhetschef, sektionschef för operation och överläkare i anestesi.

I snabbspårsalarna kan exempelvis 5 ledproteser, 6 ljumskbråck och 12 analingrepp utföras på en dag, jämfört med tidigare kapacitet. Dessutom har en mindre operationssal etablerats på sjukhusets dagkirurgiska centrum, där omkring 80 operationer har utförts sedan starten i oktober 2023.

Dela artikeln