🕝 1 minuter
Nytt år, nya regler och avgifter för felsortering av sopor
Publicerad 7 januari 2024 06:00
Uppdaterad 7 januari 2024 03:38

Foto: Alexander Isa

Den 1 januari tog Telge Återvinning över ansvaret för insamling av förpackningsavfall i hushållen, samtidigt som Södertälje kommun inför högre avgifter för felsortering av sopor.

Med början av det nya året 2024, kommer invånarna i Södertälje att se en förändring i hanteringen av deras förpackningsavfall. Telge Återvinning övertar det fulla ansvaret för insamlingen från hushållen, en del av kommunens nya avfallshanteringssystem.

Parallellt med denna övergång, har politikerna i kommunfullmäktige beslutat att höja felsorteringsavgiften från 400 till 450 kronor.

Denna ändring grundar sig i att kommunen, med det nya året, har blivit ansvarig för insamlingen av förpackningar. För att ytterligare motverka felsortering har en fördubblad straffavgift införts för upprepade överträdelser, vilket nu innebär 900 kronor för mindre kärl och hela 4 000 kronor för containrar.

Kommunen ger invånarna en anpassningsperiod.

Villaägare kommer att få minst två chanser att korrigera sina misstag innan böter utfärdas. Även flerfamiljshus, där hyresvärden eller bostadsrättsföreningen är abonnenter hos Telge, kommer att få några månaders respit för att förbättra sin sortering innan de riskerar att påföras en felsorteringsavgift. Denna period av varningar innan böter införs är tänkt att hjälpa invånarna att anpassa sig till den nya ordningen och uppmuntra rätt sortering.

Dela artikeln