🕝 1 minuter
Ny studie - 200 kronor i fickan ökade vaccinationsviljan
Publicerad 8 oktober 2021 02:00
Uppdaterad 8 oktober 2021 02:00

En belöning på 200 kronor kan öka vaccinationsgraden. Det menar forskare från bland annat Köpenhamn, Schweiz och USA som undersökte 8 286 svenskars inställning till ekonomisk ersättning för att ta vaccinet.

Flera metoder har gjorts för att få fler att vaccinera utan vidare resultat. Enligt en studie, utförd i Sverige, som publicerades i tidskriften Science finns det ett ett sätt för att öka vaccinationsgraden – Ekonomisk ersättning.

Enligt forskarna skulle en belöning på 200 kronor höja vaccinationsgraden i Sverige med fyra procentenheter.

– Vi upptäckte, något förvånande, att vaccinationsgraden steg för alla, oavsett kön, ålder och utbildningsnivå. Resultaten visar också att incitamenten ökar vaccinupptagning även i länder med relativt höga vaccinationsnivåer som Sverige, säger Erik Wengström, professor i nationalekonomi och en av forskarna bakom studien.

Totalt 8 286 svenskar, mellan 18 och 49 år, deltog i studien där de delades in i olika grupper. I vardera grupp uppmuntrades deltagarna till att vaccinera sig och fick information om hur de skulle gå till väga.

I ena gruppen erbjöds en ekonomisk ersättning på 200 kronor. Förutsatt att de vaccinerade sig mot covid-19 inom 30 dagar och kontrollerades av Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister.

Resultatet var tydlig, 76 procent av de som erbjöds 200 kronor i ekonomisk ersättning valde att vaccinera sig.

– Jag kan notera att det här verkar ha effekt oberoende av kön, ålder, utbildning och socioekonomi. Vi noterar det i alla grupper, säger Erik Wengström, professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och en av forskarna bakom studien.

Dela artikeln