🕝 1 minuter
NY STATISTIK: Historiskt låg försäljning av livsmedel
Publicerad 11 oktober 2023 06:00
Uppdaterad 10 oktober 2023 22:18

Arkivbild

Förra året noterades en historisk ökning i försäljningen av livsmedel i termer av pengar, vilket överträffade alla tidigare år under 2000-talet. Samtidigt visar färsk statistik från SCB att försäljningen av livsmedel i volym minskade mer än någonsin tidigare.

Försäljningen av livsmedel inom dagligvaruhandeln mäts i löpande priser, vilket motsvarar försäljningens totala värde i kronor. Enligt detta mått har försäljningen kontinuerligt ökat sedan minst år 2000, så långt tillbaka som SCB:s statistik på området sträcker sig.

När man tittar på försäljningen av livsmedel utan drycker, mätt i löpande priser, noterades en ökning på 7,7 procent under 2022 jämfört med 2021. Enligt statistiker Louise Eklund på SCB är denna ökning den högsta någonsin, med ingen annan årsökning överstigande 7 procent. Däremot ges en helt annan bild när den faktiska mängden sålda varor i butikerna analyseras.

– Volymen sålda livsmedel exklusive drycker minskade med 2,9 procent förra året. Det har tidigare hänt vid två tillfällen under 2000-talet att volymen minskat jämfört med föregående år, men minskningen har aldrig varit så här stor, säger Louise Eklund.

Enligt SCB beror förklaringen på de stora prisökningarna. Priserna på livsmedel, exklusive drycker, ökade med 10,9 procent enligt Konsumentprisindex under 2022, en betydligt högre ökning än de 0,2 procenten från 2021.

Dela artikeln