Nykvarns kommun, Södertälje kommun
🕝 1 minuter
NY STATISTIK: Antalet biståndstagare minskar
Publicerad 27 december 2023 10:00
Uppdaterad 27 december 2023 02:57

Foto: Alexander Isa

Andelen invånare med ekonomiskt bistånd i Södertälje kommun var under hösten den lägsta sedan åtminstone 2014. Det visar den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.

I genomsnitt 1 337 personer per månad fick ekonomiskt bistånd i Södertälje kommun under höstmånaderna (september till november), vilket motsvarar 1,3 procent av den vuxna befolkningen. Det är marginellt mindre än i somras, och något mindre andel än under hösten för ett år sedan.

Artiklen fortsätter efter annonsen

(Annonslänk

Andelen invånare som mottog ekonomiskt bistånd i Nykvarns kommun förblev stabil under hösten i jämförelse med den tidigare perioden. I genomsnitt erhöll 102 personer per månad ekonomiskt bistånd i Nykvarns kommun.

Till ekonomiskt bistånd räknas både försörjningsstöd (”socialbidrag”), och andra ekonomiska stöd som socialtjänsten i en kommun kan dela ut, till exmpel för den som har svårt att bekosta sin sjukvård, en begravning eller nödvändig flytt.

Höstens 1,3 procent är den lägsta andelen biståndstagare i kommunen under någon tremånadersperiod sedan åtminstone 2014, vilket är så långt tillbaka Socialstyrelsens statistik sträcker sig.

En majoritet av biståndstagarna var kvinnor: I genomsnitt 613 män och 724 kvinnor fick ekonomiskt bistånd varje månad under hösten.

I Stockholms län som helhet var andelen biståndstagare 0,7 procent, vilket är ungefär samma nivå som månaden innan. Högst andel biståndstagare bland kommunerna i Stockholms län hade Södertälje (1,3 procent), och minst andel Solna (0,1 procent). Andelen minskade eller var oförändrad under hösten i samtliga kommuner utom två (Upplands-Bro kommun och Värmdö kommun), jämfört med i somras.

Dela artikeln