🕝 2 minuter
Ny socialtjänstlag - "Stärker skyddet för utsatta barn"
Publicerad 11 juli 2024 11:00
Uppdaterad 11 juli 2024 11:00
Foto: Alexander Isa

En ny socialtjänstlag som träder i kraft om ett år har presenterats, vilken statsminister Ulf Kristersson beskriver som den största reformen av svensk socialpolitik på 40 år. Lagen fokuserar på förebyggande arbete och stärkta rättigheter för barn.

Efter fyra år av utredningar är den nya socialtjänstlagen nu presenterad. Den kräver att socialtjänsten arbetar mer förebyggande och baserar sina insatser på vetenskap och beprövad erfarenhet. Tidigare har förebyggande arbete varit valfritt, men nu blir det obligatoriskt.

Den nya lagen innebär att socialtjänsten ska vara mer tillgänglig och erbjuda snabbare insatser genom att fler åtgärder undantas från individuell behovsprövning. Detta ska säkerställa att människor i akut behov får hjälp snabbt. Verksamheten ska kontinuerligt följas upp och utvecklas för att hålla sig i linje med vetenskapliga rön.

- Vi vill att människor enklare och tidigare ska få hjälp när det behövs och det gäller inte minst barn. Med den nya lagen ändras socialtjänstens arbetssätt. Socialtjänsten ska arbeta förebyggande, vara mer lättillgänglig och erbjuda kunskapsbaserade insatser. Allt för att kunna hjälpa människor i behov på ett bättre sätt, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Barnens rättigheter stärks genom att lagen anpassas till barnkonventionen. Socialtjänsten ska ta hänsyn till barnets åsikter och se till att barn får tydlig information om sina insatser.

– Ytterligare en viktig förändring är att lagen möjliggör att orosanmälningar görs digitalt sökbara. Socialtjänsten måste kunna följa ett barns ärenden över tid. Det stärker skyddet för utsatta barn, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

För att stödja kommunerna i omställningen till det nya arbetssättet har regeringen avsatt 8 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2024. Dessa medel ska användas för kompetens- och bemanningssatsningar fram till 2028.

Regeringen kommer snart att fatta beslut om en lagrådsremiss, och lagförslaget kommer därefter att granskas av Lagrådet innan det lämnas som proposition till riksdagen. Den nya socialtjänstlagen representerar en stor förändring i socialtjänstens arbetssätt, med målet att bättre möta dagens samhälleliga utmaningar och behov.

Dela artikeln