🕝 1 minuter
Ny samverkan mellan Södertälje och Botkyrka
Publicerad 24 april 2024 11:47
Uppdaterad 24 april 2024 11:47

Lars Greger(MP), ordförande miljönämnden.
Foto: Södertälje kommun/Liza Simonsson

Miljönämnden har fattat beslut om att ingå ett samverkansavtal med Botkyrka kommun, som syftar till att effektivisera myndighetsutövningen inom miljö- och livsmedelslagstiftningen.

Ett viktigt steg mot en effektivare och mer sammanhållen tillsyn inom miljö- och livsmedelsområdet har tagits, när Miljönämnden nyligen beslutade att ingå ett samverkansavtal med Botkyrka kommun. Detta beslut, som träder i kraft från och med 1 juli 2024, markerar en ny period av samarbete mellan kommunerna.

(Annonslänk)

Det framkom att både Södertäljes och Botkyrkas miljökontor sett ett ökat behov av att kunna stärka sina resurser temporärt eller periodvis för tillsyn och kontroll. Därutöver har man identifierat fördelarna med att kunna överlåta beslutanderätten i specifika ärenden till varandra för att optimera processerna.

Genom detta samverkansavtal formaliseras samarbetet, vilket inte bara förbättrar resursanvändningen utan även bidrar till en ökad kompetens inom de berörda områdena. Avtalet, som föreslogs av miljökontoret och starkt stöddes av ordförande Lars Greger (MP), är tänkt att gälla från sommaren 2024.

Genom att samarbeta kan Södertälje och Botkyrka effektivisera sitt arbete och säkerställa högre kvalitet och snabbare hantering av ärenden inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens områden.

Dela artikeln