🕝 1 minuter
NY RAPPORT: Utbredd tystnadskultur bland statligt anställda
Publicerad 7 december 2021 01:00
Uppdaterad 7 december 2021 01:00

Enligt rapport ”Tyst stat”, som Fackförbundet ST låtit göra, visar att många statligt anställda upplever att det råder en tystnadskultur i den statliga förvaltningen.

Drygt 1500 deltog i undersökningen och enligt Fackförbudet ST är tre av tio oroliga att drabbas av repressalier om de framför kritik

 – Det är en tystnadskultur som skapar allvarliga problem i den statliga förvaltningen, trots fina honnörsord om öppenhet och transparens. Det är uppenbart att det inte räcker med en tydlig lagstiftning, det krävs också utbildning och ett tydligt ledarskap i öppenhetsfrågor för att motverka den tysta staten, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST i ett pressmeddelande.

Anställda har med stöd av en stark lagstiftning rätt att framföra kritik, men trots detta har fler än var femte avstått från att framföra kritik eller slå larm om missförhållanden. Var tionde har även blivit uppmanad att inte lämna ut information som är negativ för myndigheten, framgår det i pressmeddelandet.

Foto. Fackförbundet ST.

Fackförbundet ST menar att tystnadskulturen påverkar möjligheten att granska och ställa myndigheter till svars och förslår nu att det införs åtgärder för att motverka detta. Bland annat förslås att det inrättas en Öppenhetsombudsman med uppdrag att bevaka och förbättra arbetet kring interna demokratifrågor på statliga arbetsplatser för att komplettera Justitiekanslerns tillsynsfunktion.

 – Vi menar att utvecklingen mot en förvaltning som tar efter näringslivets arbetssätt och fokuserar alltmer på ekonomiska resultat är skadlig för den demokratiska insynen, och skapar en kultur bland de anställda som inte främjar öppenhet. Det är i mångt och mycket ett ledarskapsproblem, som i slutändan faller på regeringen att rätta till, säger Britta Lejon.

Dela artikeln