Södertälje kommun
🕝 1 minuter
Ny rapport: Stor utflyttning från Södertälje
Publicerad 14 november 2022 05:00
Uppdaterad 13 november 2022 23:42

Foto: Michal Balog, Unsplash

Fler flyttade från än till Södertälje under tredje kvartalet 2022.

Faktum är att kommunen hade sitt tredje största negativa flyttnetto under 2000-talet. Det visar Statistikmyndighetens, SCB, senaste befolkningssiffror.

Idag har Södertälje 102 141 invånare och är en landets 19e kommuner med ett sexsiffriga invånarantal.

Under tredje kvartalet 2022 föddes fler än dog i Södertälje kommun, men samtidigt flyttade fler från än till kommunen.

Under det tredje kvartalet flyttade 1 905 personer till Södertälje medan 1 999 flyttade ut. Kommunen hade med andra ord ett negativt flyttnetto. Det har det oftast inte varit historiskt sett. Det är det tredje största negativa flyttnettot under ett kvartal på hela 2000-talet.

Källa från Statistikmyndigheten – sammanställd av Newsworthy.

Flest kom från Stockholms län, 935 personer, medan 605 flyttade in från andra län i Sverige och 365 invandrade från andra länder. Av de 1 999 som lämnade kommunen flyttade 1 097 till övriga Stockholms län, 748 till andra län och 154 till utlandet. 

Under de flesta kvartal sedan millennieskiftet har flyttströmmarna till Södertälje i första hand kommit från andra kommuner i Stockholms län, och de flesta som flyttar från kommunen flyttar till det egna länet. 

I hela riket ökade befolkningen med 20 810 personer under tredje kvartalet och i slutet av september hade Sverige 10 508 669 invånare. Stockholms län tillhör de 17 län där befolkningen ökade. Länet har nu 2 434 398 invånare.

Dela artikeln