🕝 1 minuter
Ny nämnd invigd med fokus på att förbättra näringslivsklimatet
Publicerad 5 september 2023 11:36
Uppdaterad 5 september 2023 14:23

Maria Fritz Warg (M), kommunalråd och ordförande för nya nämnden. Foto: Södertälje kommun

I går invigdes den nya nämnden för kommunen med inriktning på att förbättra näringslivsklimatet i Södertälje. Dock fanns ingen tillgänglig information för allmänheten att ta del av från mötet på grund av tekniska problem

Under gårdagen, den 4 september, höll den nyinrättade nämnden sitt första möte med syftet att främja utbildning för vuxna och/eller möjligheter till arbete och självständig försörjning för fler invånare i Södertälje, samtidigt som man strävar efter att förbättra kommunens näringslivsklimat.

Maria Fritz Warg (M), som även är kommunalråd, kommer att leda den nya nämnden som ordförande.

Nämndens övergripande mål är att stödja invånarna i Södertälje så att de kan uppnå självständig försörjning, samtidigt som de aktivt arbetar för att förbättra förutsättningarna för näringslivet i kommunen.

En sund och gynnsam näringslivsmiljö är av central betydelse för en kommun, eftersom den skapar arbetstillfällen som i sin tur ger upphov till skatteintäkter på längre sikt.

Det är tydligt att nämnden är helt nystartad, vilket märktes under det första sammanträdet. Under mötet behandlades ämnen såsom information om verksamhetsplan och budget för arbets- och näringslivsnämnden, delegationsordning, mötesplanering och beslut om uppföljning av näringslivsstrategin.

Det har dock ännu inte blivit möjligt att inkludera nämnden i kommunens diarium och IT-system, vilket begränsar allmänhetens tillgång till dokument relaterade till det första mötet som hölls på måndagen. Enligt Johan Karlsson, enhetschef på stadskansliet, som Lt har talat med, beror detta på tekniska faktorer som förhindrar att den nya nämnden är integrerad i systemet.

– Till nästa sammanträde ska allmänheten ha möjlighet att läsa handlingar innan nämnden, säger han till tidningen.

(Annonslänk)

Dela artikeln