🕝 1 minuter
Ny kartläggning av kriminella nätverk och rekrytering av unga
Publicerad 19 oktober 2021 02:00
Uppdaterad 19 oktober 2021 02:00

Bild: Creative commons.

2019 gjordes en kartläggning där man identifierade 50 kriminella nätverk i Stockholm.

I en ny kartläggningen, där 1 500 personer identifierats, har de kriminella nätverk i Region Stockholm ökat till 52. Cirka en femtedel av nätverken är nya och två tredjedelar definieras som lokala kriminella nätverk.

Drygt en femtedel av nätverken är nya och resterande är bestående sedan föregående kartläggning.

I kartläggningen framgår våldsammare miljöer, ökad geografisk rörlighet jämfört med tidigare år, större samverkan med andra nätverk och även tendenser till fler interna konflikter i nätverken,

”Vidare framgår att de kriminella nätverkens rekrytering och involvering av minderåriga för att utföra viss typ av allvarlig brottslighet kvarstår som ett fenomen i jämförelse med tidigare år och bedöms vara ett allvarligt samhällshot.”, skriver polisen i pressmeddelandet.

– Det finns indikationer på att nätverken medvetet utnyttjar unga på grund av de lägre straffskalor och begränsade möjligheter till tvångsmedel som gäller, även för att begå de allra grövsta brotten såsom mord, och vi ser att det kryper ner i åldrarna. I sin negativa påverkan på samhället bedöms rekrytering av unga som ett av de största hoten som de kriminella nätverken för med sig på lång sikt, säger Anna Rise chef för underrättelseenheten i region Stockholm i pressmeddelandet.

Dela artikeln