🕝 1 minuter
Ny budget för 2024 - Stor satsning på trygghet och utveckling
Publicerad 27 oktober 2023 07:00
Uppdaterad 14 november 2023 14:48

Foto: Lucas T.

Under torsdagseftermiddagen bjöd den politiska majoriteten i Södertälje, bestående av Boel Godner (S), Alexander Rosenberg (M) och Lars Greger (MP), in till pressträff i Stadshuset för att presentera en enad, framåtblickande budget för kommunen innefattande satsningar på trygghet, utbildning och stadens utveckling.

Budgeten för Södertälje kommun 2024 präglas av den ekonomiska oro som råder runt om i världen. Kriget i Ukraina, inflation och en möjlig lågkonjunktur gör att kommunens budget är betydligt stramare än tidigare år, men trots det innefattar den flera viktiga satsningar för Södertäljebornas trygghet och kommunens utveckling.

Bland de tydligaste satsningarna finns ökade resurser för arbetet mot våld i nära relationer.

– Vi har ett gott samarbete med polisen, som i sin tur har ett gott samarbete med socialtjänsten. Båda betonar att våld i nära relation är en faktor som kan leda till att barn och unga hamnar i kriminalitet, säger Socialdemokraternas Boel Godner.

Budgeten innehåller även medel för att stärka kommunens krisberedskap och säkerhetsarbete. Trots de stramare ekonomiska ramarna görs inga nedskärningar i skolan eller äldreomsorgen.

Skolan förblir kommunens viktigaste prioritering.

– Vi vill utveckla Campus Tälje, få fler in i vuxenutbildning och in i arbete. Vi satsar på skolan och bibehåller de resultat vi har där. Fler Södertäljebor ska ha en trygg framtid, få ett framtidshopp och kunna ta sig från utanförskap in i arbetet, säger Moderaternas Alexander Rosenberg.

Vid sidan av trygghetssatsningarna ska budgeten satsa på Södertäljes utveckling. Bland annat säkerställs investeringar i centrumutvecklingen, med projekt som Slussholmen och Maren. Målet är att göra Södertälje mer attraktivt och ge invånarna en finare stadskärna.

Även klimatarbetet prioriteras, med ett uppdrag till Telge Energi att titta på mer egen energiproduktion.

– Det känns väldigt viktigt utifrån att vi faktiskt har en förändrad situation både lokalt, nationellt och i hela Europa, säger Miljöpartiets Lars Greger.

Skribent: Lucas T.

Dela artikeln