🕝 1 minuter
Ny arkitekttävling ska lyfta Lunakvarteret
Publicerad 11 april 2023 14:20
Uppdaterad 11 april 2023 14:20

Foto: Telge

En arkitekttävlingen för det ambitiösa projektet att utveckla framtidens Lunakvarter har inletts. Vinnande arkitektbyrå kommer att få uppdraget gestalta Södertäljes nya landmärke.

– Uppgiften är att gestalta byggnader och rumsligheter utifrån vision, funktioner, historiskt djup och målbild om ett levande stadsliv. Ambitionen är att skapa ett kvarter med kreativt klimat där kommersiella aktörer samverkar och samarbetar med kulturverksamheter, föreningslivet och Södertäljeborna, säger Andreas Pålsson, stadsarkitekt, Södertälje kommun

Den första prekvalificeringsrunda inleddes föregående vecka, den 5 april 2023, för utveckla Södertäljes stadskärna. I den första urvalsprocessen kommer tre till fem arkitektbyråer väljas ut som får möjlighet att delta i tävlingen genom att presentera sina gestaltningsidéer och arkitektoniska principer för att utveckla konceptet för Lunakvarteren.

En jury bestående av representanter från Telge Fastigheter, Södertälje kommun och Sveriges Arkitekter kommer att bedöma förslagen och välja ut vinnande förslaget som utgör grunden för detaljplanen av Lunakvarteren.

Bild: Telge

Arkitekttävlingen genomförs i flera steg för att säkerställa en professionell process. Kvalificeringskraven för att gå vidare i processen inkluderar bland annat tre relevanta referensprojekt som är högst sju år gamla och minst tio års erfarenhet som uppdragsansvarig för både arkitekt och landskapsarkitekt.

– Projektet är ett av de mest betydelsefulla och omfattande projekten i Södertälje stadskärna någonsin. Projektet inkluderar om- och nybyggnation med en bruttoarea på upp till 100 000 kvm, säger Elena Qyreon, Telge Fastigheter.

Intresserade arkitektbyråer kan lämna in sin intresseanmälan i upphandlingssystemet Tendsign senast den 5 maj 2023.

Läs även: – Nu är det klart – Lunakvarteret får nytt liv

Dela artikeln