🕝 1 minuter
Nu ska kommunen uppgradera 54.000 elmätare
Publicerad 11 april 2023 07:00
Uppdaterad 11 april 2023 02:12

Bild: Alexander Isa

Just nu förbereder sig Telge Nät för att uppgradera det nya mätsystemet i hushållen i Södertälje. Totalt ska 54 000 smarta elmätare sättas i drift.

För att enklare kunna förutse, förebygga och förkorta strömavbrott, undvika trängsel i ledningarna och motverka nätkapacitetsbrist, kommer kommunkoncernen installera och uppgradera helt nya elmätare hos kunderna. Med det nya systemet kommet hyresgästerna kunna läsa av sin elförbrukning i realtid och tillgång till flera smarta funktioner.

– Ett smartare elnät är en förutsättning för att Södertälje ska nå sina klimatmål. Det nya elmätarsystemet är en viktig del av den infrastruktur som banar väg för elektrifieringen och omställningen till mer förnyelsebar elförsörjning, säger Anna Josefsson, VD på Telge Nät i ett pressmeddelande.

Den tidigare målsättning var att påbörja installationen hösten 2022, men på grund av global komponentbrist sköts projektet fram till nu.

– Leveranskedjorna stod i princip stilla och det gick inte att få tag på de komponenter vi behöver. De nya mätarna stödjer applikationer för smarta hem fullt ut och är kompatibla med tredjepartslösningar som system för lastbalansering och solceller. Som användare får du bättre överblick och kan styra användningen till de tider på dygnet där elnätet är mindre belastat, elen billigare och producerad med mindre påverkan på miljön, säger Fredrik Forslund, Chef för Mätinsamling på Telge Nät.

(Annonslänk)

Dela artikeln