🕝 1 minuter
Nu ökar kontrollerna kraftigt över vilka som bor i Sverige
Publicerad 6 september 2023 06:00
Uppdaterad 5 september 2023 22:31

Foto: Alexander Isa

Skatteverket planerar en betydande ökning av övervakningen av personer som är bosatta i Sverige, med start nästa år. Detta enligt rapportering från Nyhetsbyrån TT.

Enligt en rapport som har utförts på regeringens uppdrag planerar Skatteverket att utvidga den befintliga folkbokföringen till en årlig översikt över alla som är bosatta i Sverige.

De nuvarande årliga kontrollerna av bostadsort, som Skatteverket redan utför, kommer nu att starkt öka och involvera samarbete med flera myndigheter. Dessa kontroller kommer att omfatta noggranna identitetskontroller och kommer att involvera personer med samordningsnummer samt de som inte är registrerade hos Skatteverket, vilket kommer att bidra till en uppdaterad befolkningsstatistik.

Skatteverket har redan startat arbete med att kontrollera vistelseorten för personer utan uppehållstillstånd i Sverige, baserat på Migrationsverkets data.

Enligt ett riksdagsförslag bör personer som tar emot bidrag och ersättningar, efter folkräkningen, personligen presentera biometrisk ID-handling för fortsatta utbetalningar. Bidrag som inte bekräftas inom en given tidsram dras helt tillbaka, vilket även kan avslöja felaktiga utbetalningar utomlands.

Vid månadsskiftet hade över 9 000 bosättningsutredningar inletts och dessa hade hittills resulterat i att mer än 4 000 personer avregistrerats från folkbokföringen. Trots detta uppskattar Skatteverket att 98 procent av befolkningen redan idag bor på sina angivna adresser, enligt Nyhetsbyrån TT.

Dela artikeln