🕝 1 minuter
Nu kan du nominera årets företagare för 2022
Publicerad 8 januari 2022 01:00
Uppdaterad 8 januari 2022 01:00

Vill du föreslå ett företag som du tycker förtjänar att utses till årets företagare 2022?

Passa på nu när Rotary klubben i Nykvarn öppnat anmälan till Årets Företagare.

För att anmälan ska kunna godkännas måste företaget fylla flera kriterier. Bland annat måste företaget ha sin bas i Nykvarns kommun och uppmärksammats genom att uppfylla flera kvaliteter.

Förra året, 2021, tilldelades Årets företagare till Åsa Helenefors och Patrik Johansson, Mycket Mer Hälsa i Nykvarn.
”De driver tre olika gym under namnet Smart Hälsa och CrossFit Nykvarn för att tillgodose olika önskningar hur man vill träna på sin hemmaplan. Gemensamt är Åsas och Patriks kunskap och engagemang”, löd motiveringen.

För att ett förtag ska kunna godkännas måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Ha sin bas i Nykvarns kommun
  • Framåtanda
  • Serviceanda
  • Socialt engagemang
  • Kompetens inom sitt verksamhetsområde
  • Oegennyttigt tjänande
  • Har en solid ekonomi

Skicka in ditt förslag här – Nykvarns Rotaryklubb

Dela artikeln