🕝 1 minuter
Nu har du chansen - Var med och utforma landsbygdsstrategin
Publicerad 29 december 2021 01:00
Uppdaterad 29 december 2021 01:00

Nu har du chansen att påverka hur Södertälje kommun ska utforma landsbygdsstrategin som just nu tas fram.

I en enkät på Södertälje kommuns hemsida söker kommunen engagerade medborgare för att vara med när strategin utformas

Syftet med strategin är att se möjligheter, skapa engagemang och framtidstro för landsbygden samt hantera boende, företagande och besöksnäringen i landsbygder.

Kommunen vill att strategin ska vara tydlig, genomarbetad och förankrad för hur Södertälje kommuns arbete för en levande landsbygd ska genomföras.

”Målet är att skapa livskraftiga landsbygder med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling. Strategins mål är hållbara, attraktiva och levande landsbygder.”, skriver Södertälje kommun i ett pressmeddelande.

Landsbygdsstrategin, som just nu tas fram, ska värna, utveckla och underlätta för de människor som vill bo, verka och driva företag på landsbygden.

Dela artikeln