🕝 1 minuter
Nu är anmälan öppen för årets nomineringar
Publicerad 28 januari 2024 09:30
Uppdaterad 28 januari 2024 04:46

Tidigare vinnare; Kvinnovation och Mamma United.

Nu har anmälan öppnat för den årliga nomineringen till Jämställdhetspriset. Vem tycker du bör prisas?

Varje år delar Södertälje kommunen, tillsammans med flera aktörer, ut utmärkelsen Jämställdhetspriset. Ett pris till en person, förening eller företag som haft stor betydelse för jämställdheten i Södertälje. 

Jämställdhetspriset handlar bland annat om att kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma inflytande att forma samhället och sina egna liv.

Nu är det dags att nominera den du tycker är värd att belönas med jämställdhetspriset 2024. I fjol tilldelades utmärkelsen till Mamma United, ett samarbete med SBB, Victoriahem i Södertälje och mödrar i Ronna och Fornhöjden.

”Föreningen har med stort engagemang, långsiktighet och tålamod lyckats nå en målgrupp som samhället generellt har svårt att nå ut till. Att stärka kvinnor som lever i socialt utsatta områden är en av flera viktiga pusselbitar för att öka psykisk hälsa, bryta ensamhet och isolering samt bidra till ett samhälle fritt från våld. Gruppen mammor är en viktig förebyggande kraft som lätt glöms bort men Mamma United hjälper dem att skapa en känsla av meningsfullhet genom att ge deltagarna rätt verktyg att påverka sin egen livssituation.”, löd nomineringen 2023 när Mamma United tog emot utmärkelsen.

Mamma United Södertälje. Foto: Duaa Veder,

Kommunen delar priset till den som visat på insatser som:

  • pekar på nya vägar för att öka jämlikheten
  • visar på konkreta samhällsvinster genom ett ökat jämställdhetstänk
  • motverkar diskriminering på grund av kön
  • utvecklar jämställdhetsarbetet inom utbildningsområdet
  • utvecklar den egna arbetsplatsen, föreningen eller företaget så att jämställdhet mellan könen ökar
  • motverkar mäns våld mot kvinnor
  • motverkar våld i nära relationer

Priset delas ut den 8 mars under den Internationella kvinnodagen i stadshuset.

Tidigare vinnare:

2023: Mamma United
2022: Kvinnovation
2021: Södertälje Basketbollklubb
2020: Södertälje SK
2019: Livet Bitch!
2018: Tjejhuset
2017: Telge SIBK
2016: Juventas systrar

Dela artikeln