🕝 2 minuter
Nätverksledaren får 17 varningar - Men toppbetyg i klassrummet
Publicerad 30 maj 2024 19:37
Uppdaterad 30 maj 2024 19:37
Foto: Polisen/Kriminalvården

Han har fått toppbetyg i alla kurser utom en, men Abraham Aho har samtidigt fått 17 varningar av Kriminalvården för att ha vägrat delta i de anvisade sysselsättningarna.

Abraham Aho, som avtjänar sitt straff på en anstalt, har överklagat Kriminalvårdens beslut om 17 varningar som påförts mellan september 2023 och januari 2024. Varningarna har utfärdats på grund av Ahos vägran att delta i anvisade sysselsättningar, trots att han hävdar att han har fysiska och psykiska besvär som hindrar honom från att delta.

Kriminalvården menar att Aho, trots sina påstådda besvär, har en sysselsättningsplikt och att han inte själv kan sjukskriva sig från anvisade uppgifter. De har bedömt att hans vägran att delta i sysselsättningen – som inkluderar montering av ekorrmatare och fågelholkar – saknar giltigt skäl.

Aho har däremot argumenterat att hans hälsotillstånd, som inkluderar nack- och ryggsmärtor, hjärntrötthet samt ljud- och ljuskänslighet, förhindrar honom från att utföra dessa uppgifter. Han framhåller också sitt engagemang i självförvaltningen på avdelningen och sina studier, där han fått högsta betyg i alla kurser utom en.

Trots de medicinska intyg som Aho lämnat in, anser förvaltningsrätten att de besvär han uppger inte är tillräckliga skäl för att utebli från sysselsättningen. Rätten har också tidigare avslagit hans överklaganden av liknande varningar. I sin bedömning noterar förvaltningsrätten att Aho har god rörlighet i nacke och hand, samt att omfattningen av den anvisade sysselsättningen är låg (15 procent av heltid).

Mot denna bakgrund har förvaltningsrätten beslutat att avslå Ahos överklaganden och fastställa Kriminalvårdens varningar.

"Vi har jobbat hårt för att anpassa sysselsättningen efter hans förmågor. Men det är viktigt att alla intagna deltar i de uppgifter som anvisas för att upprätthålla ordningen och säkerheten i anstalten.", berättar en representant från Kriminalvården enligt beslutet.

Förvaltningsrättens dom innebär att Abraham Aho fortsätter att vara skyldig att delta i anvisad sysselsättning, trots sina invändningar och hälsoproblem.

Dela artikeln