🕝 1 minuter
Nämnd anklagades för att ha manipulerat en utredning
Publicerad 9 januari 2023 20:34
Uppdaterad 9 januari 2023 20:34

Arkivbild

I en barnutredning anklagar en privatperson socialnämnden i Södertälje för manipulation i ett LVU-ärende. Enligt anmälan till Justitieombudsmannen, JO, hade kommunen tagit bort positiva omdömen om personen från utredningen. En granskning inleddes och i december lämnade JO sitt besked i ärendet.

I ett LVU-ärende, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, omhändertog Socialnämnden i Södertälje ett barn efter speciella omständigheter. När utredningen lyftes fram i förvaltningsrätten, där pappan ansökte om att få vårdnaden, uppmärksammades ett borttaget stycke från den ursprungliga utredningen som bifogades till domstolen.

”Det visar sig att just det stycket som framställer mig i positiva ordalag försvinner ur utredningen.”, skrev pappan i en anmälan till Justitieombudsmannen efter upptäckten.

I JO-anmälan anklagade pappan socialtjänsten för manipulation av beslutsunderlaget – detta genom att ta bort det aktuella stycket som var till hans fördel i domstol. Att ta bort stycket och undanhålla information från domstolen kunde socialtjänsten i Södertälje på så sätt stärka sin egen position i den kommande förhandlingen menade han.

När denne frågar under muntlig förhandlingen i förvaltningsrätten varför beslutsunderlaget tagits bort hade Socialtjänsten beskyllt Socialnämnden för detta, framgår det i anmälan.

JO beslutade att titta närmare på ärendet och granska de uppgifter som framkom och bad Södertälje kommun att svara på kritiken.

Enligt kommunen berodde det inträffade på ett missförstånd i kommunikationen mellan utskottsledamöterna och handläggarna som tog bort stycket. Men enligt handläggaren fanns inga skäl att stycket skulle tas bort, mer än att utskottsledamöterna fattade beslut om det.

I granskningen har JO framfört att ord står mot ord när det kommer till var

för beslutsunderlaget ändrades i LVU-utredning. Av den anledningen fann JO inga tillräckliga skäl att rikta någon kritik mot nämnden eller att vidta någon annan åtgärd i ärendet.

Dela artikeln