🕝 1 minuter
Myndigheten kräver 370 000 kronor av pensionär
Publicerad 10 november 2023 21:07
Uppdaterad 10 november 2023 21:08

Foto: Pexels

En pensionär står inför kravet att återbetala en betydande summa pengar till Pensionsmyndigheten. Detta efter det uppdagats att mannen erhållit pensionen från Turkiet som inte rapporterats.

En nyligen avslöjad utredning av Pensionsmyndigheten har lett till ett beslut om återbetalning av pensioner. En pensionär har fått beskedet att hen måste återbetala 370.000 kronor till myndigheten. Detta belopp utgör överbetalningar för en tioårsperiod, från november 2013 till augusti 2023, en följd av att pensionären inte anmält sin pension från Turkiet.

Utredningen visar att totalt 892 047 kronor betalats ut under denna period, medan den berättigade summan endast var 522 171 kronor. Pensionsmyndighetens noggranna granskning har nu lett till återbetalningsskyldighet för mellanskillnaden.

Invändningar har framförts via pensionärens son om att ingen utbetalning erhållits från Turkiet, men Pensionsmyndigheten väljer att inte ändra bedömningen. Totalt måste pensionären betala tillbaka återbetala 369 876 kronor.

Dela artikeln