🕝 1 minuter
Mobil obrukbar efter polisbeslag - kvinna får ersättning
Publicerad 11 februari 2024 09:30
Uppdaterad 11 februari 2024 03:39

Foto: Pexels

En kvinna fick sin telefon beslagtagen av polisen, men när den skulle lämnas tillbaka var den helt oanvändbar. Nu har hon beviljats ersättning.

En kvinna, vars mobiltelefon togs i beslag av polisen under en utredning i fjol, har blivit tillerkänd ersättning på 6 000 kr. Telefonen, en iPhone 8, fungerade inte längre vid återlämning.

Kvinnan framförde ett ersättningsanspråk mot Polisen, som grundade sig på skadeståndslagen som innebär att myndigheten ska ersätta skador orsakade genom fel eller försummelse i myndighetsutövningen. I detta fall fanns inga bevis för att telefonen var skadad vid beslaget, men att den blev oanvändbar efter en teknisk undersökning.

Polismyndigheten har inte kunnat bevisa att skadan inte berodde på deras fel eller försummelse och därför bedöms de skadeståndsskyldiga. Polisen bekräftade dock att enheten hade blivit obrukbar under deras förvar.

Det belopp som kvinnan blev beviljad, 6 000 kr, ansågs vara skäligt för den skada hon lidit.

(Annonslänk)

Dela artikeln