🕝 1 minuter
Misstänkt sexuellt övergrepp på barn på HVB-hem i Järna
Publicerad 18 augusti 2023 06:00
Uppdaterad 18 augusti 2023 10:37

Foto: Pixabay

Ett barn på ett HVB-hem i Järna misstänks ha blivit utsatt för en sexuell handling av ett annat barn på hemmet. Detta har bekräftats efter att boendets biträdande föreståndare vänt sig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Enligt information till IVO har händelsen ägt rum på ett antroposofiskt HVB-hem, där ett barn misstänks ha blivit utsatt för en sexuell handling av en annan minderårig på boendet.

En ansvarig person på hemmet har kontaktat IVO:s upplysningstjänst och undrade om händelsen bör lex Sarah-anmälas, eftersom olika versioner av händelsen har framförts av barnen.Enligt de rapporterade uppgifterna har hemmet redan polisanmält händelsen till de rättsliga myndigheterna.

Kritik riktats mot verksamheten tidigare.
I fjol påpekade IVO brister i utredning av allvarliga händelser och säkerhetsgarantier för barnen på hemmet, enligt gällande föreskrifter och lex Sarah-bestämmelser.

Bland annat hade två barn, enligt information till IVO, lämnat hemmet utan att personalen var medveten om det vid tre tillfällen under 2022. Vid dessa tillfällen ansåg polisen att boendet inte hade tillräcklig personalstyrka och att de berörda pojkarna inte verkade må helt bra.

Vid ett annat tillfälle riktade Skolinspektionen skarp kritik mot koncernen på grund av brister i tre skolor i Järna förra året. Bland annat lyftes brister fram i hanteringen av kränkande behandling, otillräcklig undervisningstid för eleverna samt avsaknaden av möjlighet att använda digitala hjälpmedel och teknik i undervisningen.

Eleverna separerade
I samband med det misstänkta sexuella övergreppet på barnet har HVB-hemmet som åtgärd separerat barnen. Ett av dem har flyttats till en annan boendeenhet för att undvika att eleverna möts.

Dela artikeln