🕝 1 minuter
Milstolpe för Ostlänken – tredje järnvägsplanen får grönt ljus
Publicerad 25 maj 2024 05:00
Uppdaterad 25 maj 2024 05:00
Sträckan Gerstaberg-Långsjön i Södertälje kommun. Foto: Trafikverket

Järnvägsplanen för sträckan Gerstaberg-Långsjön i Södertälje kommun har nu fått grönt ljus. Detta innebär att arbetet med att förbereda byggnationen av Ostlänken kan fortsätta.


Ostlänken är en 16 mil lång järnväg mellan Järna och Linköping. Utbyggnaden kommer att förbättra tillgängligheten, förkorta restiderna och öka punktligheten för tågen. Detta bidrar till en större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Sträckan Gerstaberg-Långsjön är cirka 15 kilometer lång och går till stor del på markspår genom kultur- och friluftsområdet Järnaslätten. För att minska påverkan på landskapet planeras järnvägen att anläggas på låg bank, strax över marknivå. Stor vikt läggs vid att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden, och järnvägen planeras nära E4:an, ett område som redan påverkas av befintlig infrastruktur.

- Detta är den sista järnvägsplanen som vinner laga kraft för Ostlänken genom Södertälje kommun och Trosa kommun, så det känns kul att vi nu kan avsluta detta kapitel och istället blicka framåt, säger Linda Abrahamsson, projektledare.

Den 10 april 2024 fastställde Trafikverket järnvägsplanen för Ostlänkens sträcka mellan Gerstaberg och Långsjön. Då ingen överklagan inkom före den 16 maj, fick beslutet laga kraft den 17 maj 2024. Detta beslut markerar en viktig milstolpe för projektet.

Gerstaberg, utanför Järna, utgör den nordligaste delen av Ostlänken och kommer att ansluta till den befintliga järnvägen. Trots att det fortfarande återstår arbete innan byggnationen kan påbörjas, innebär beslutet att vi kan gå vidare med nödvändiga tillstånd och förberedelser. Beslutet ger även rättighet och skyldighet att lösa in fastigheter som påverkas av järnvägen.

Med detta beslut tar Ostlänken ytterligare ett steg mot att bli verklighet, och arbetet med planeringen av de södra sträckorna i Norrköping och Linköping fortsätter parallellt.

Dela artikeln