🕝 2 minuter
Miljonbidrag till Hero of the talk - "Helt fantastiskt"
Publicerad 14 december 2022 17:26
Uppdaterad 14 december 2022 19:05

Foto: Privat

Södertäljeborna, Nahir Oyal och Johan Rolander, arbetar aktivt för att motverka mobbning och utanförskap. Nu får grundarnas organisation, Hero Of The Talk Sweden, hela 5,9 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden för att fortsätta arbetet med skolor runt om landet.

– Känns helt fantastiskt, säger Nahir Oyal efter beskedet.

Föreningen Hero of the Talk startade sin resa 2018 med syfte att genom, idrott, aktiviteter och interna utbildningar bidra till minskad mobbning och utanförskap, men även skapa förebilder bland barn och unga. 2019 fick föreningen 3,8 miljoner i bidrag av Arvsfonden och nu, tre år senare, får de ytterligare miljonbidrag som ska öppna dörrar för nya möjligheter.

På grund av Covid-19 pandemin ändrades dock föreningens inriktning.

– Covid förändrade allt och vi beslöt att utveckla BE THE HERO till att bli en interaktiv utbildning riktad till Sveriges skolor. Den testades första gången på en skola i Södertälje 2021.Redan där och då förstod vi att vi knäckt koden. Barnen tycker att det är roligt och lärorikt, samtidigt som skolan har en färdig produkt som snabbt förändrar hur elever är mot varandra. Detta genom att få kunskap om mobbning, utanförskap och dess effekter. Nu skall vi under tre år utveckla BE THE HERO JUNIOR, vilket känns helt fantastiskt.

(Annonslänk)

Totalt blir det nya stödet för ”Be the hero of junior” 5.876.841 kronor , som ska utveckla interaktiva metoder som lär barn värdet av att inkludera istället för exkludera. Detta ska i sin tur leda till en bättre skolmiljö, gemenskap, minskad mobbning, utanförskap och stärker barns psykiska hälsa.

– Vi har träffat stiftelser, kommuner, politiker, stadsdirektörer, tjänstemän och andra som utger sig för att vilja vara en del av skapa en bättre framtid för Sveriges barn. Tyvärr har uttrycket ”Mycket snack och liten verkstad” aldrig varit mera rätt. När vi och andra pratar om de konsekvenser mobbning och utanförskap ger, med psykisk ohälsa, kriminalitet och självmord fungerar inte byråkrati, säger Johan Rolander projektledare Hero Of the Talk, och fortsätter.

– De som sitter på makt, ekonomi och ansvar, förblir ofta passiva. Däremot kan man ta miljontals skatteintäkter för att göra utredningar om varför samhället hamnat där det hamnat, istället för att ta tag i problemen för att de inte skall uppstå. Det konstiga är att alla är överens om att det är i skolan slaget måste vinnas, genom att ge barn goda värdegrunder och framtidsutsikter. Därför är det hedrande att Arvsfonden ser vad vi skapat och vi är beredda att ta en ledande roll i denna förändring, säger Rolander

Dela artikeln