🕝 1 minuter
Miljökontoret stoppade försäljning av 593 kilo livsmedel
Publicerad 26 april 2024 10:00
Uppdaterad 26 april 2024 12:40

Foto: Alexander Isa

Under en rutinmässig kontroll upptäckte inspektörer från kommunens miljökontor flera brister i hanteringen av livsmedel.

Bland annat fanns chokladkakor av märkena Marabou och Lindt som lagrades på ett olämpligt sätt inuti återvunna kartonger och dolda under tomma kartonger. Vissa av dessa chokladkakor var dessutom skadade.

Som ett direkt resultat av dessa brister beslutade Miljönämnden att omhänderta totalt 593 kilo chokladprodukter från livsmedelsbutiken, med en uppmaning till företaget tillhandahålla spårbarhetsdokumentation för de inköpta produkterna. Om svar inte mottas inom angiven tidsram, kommer produkterna att förstöras på företagets bekostnad.

Detta beslut, som stöds av både nationell lagstiftning och EU-förordningar, understryker vikten av korrekt förvaring och hantering av livsmedel för att säkerställa konsumenternas hälsa och säkerhet. Södertälje kommun betonar att beslutet träder i kraft omedelbart, även om det skulle överklagas.

(Annonslänk)

Dela artikeln