🕝 2 minuter
Lokalkontoret i Södertälje kastade ut miljardbolag
Publicerad 24 november 2022 16:38
Uppdaterad 24 november 2022 16:43

Swedbank Södertälje. Arkivbild

En av Sveriges största snustillverkare har slängts ut från banken i Södertälje efter misstanke om penningtvätt.

Beslutet överklagades till tingsrätten som i början på november fastslog att ge banken rätt i ärendet.

I juni 2020 ville GN Tobacco, som omsätter över en miljard kronor, överföra ett mångmiljonbelopp till ett bankkonto utomlands, men transaktionen stoppades av Swedbanks lokalkontor i Södertälje. Kort därefter slängdes bolaget ut efter en bedömning att de inte kunde hantera penningtvättsriskerna.

Men ärendet tog sin fart redan 2019 då Swedbank i Södertälje meddelat bolaget om om sin ställning till det globala initiativet inom finanssektorn – ”Tobacco Free Finance Pledge”. Initiativets vision är en värld fri från tobak, och av den anledningen skulle samarbetet mellan banken och GN Tobacco upphöra hösten 2020.

Men när bolagets företrädare, i början på juni, ville skicka 6 miljoner kronor till ett privat bankkonto i Schweiz stoppades överföringen av Swedbank som beslutade att inleda en granskning av bolagets transaktioner. Bara veckorna senare, den 2 juli 2020, avslutades alla tilläggs- och betaltjänster samt att bankkontot spärrades.

Enligt GN Tobacco ska bolagskoncernens bankkonton avslutats utan något godtagbart skäl. Ärendet togs vidare till Stockholms tingsrätt där de anklagade Swedbank för avtalsbrott och krävde skadestånd.

”Bankens åtgärder utgör avtalsbrott, men de strider också mot bankens kontraheringsplikt enligt gällande regler om insättningsgaranti och bankens skyldighet att också ge kontohavaren möjlighet till tilläggstjänster i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter”, skriver bolaget till domstolen.

(Annonslänk)

Banken däremot menar att de gjort en bedömning att de inte kunnat uppnå tillräcklig kundkännedom om bolagen för att uppfylla sin skyldighet.

”Utan sådan kundkännedom får banken inte etablera, upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion. Enligt villkoren har banken rätt att säga upp avtalen när banken har rätt och skyldighet att göra det enligt penningtvättslagen”, framför Swedbank och menar att de har angivit skäl för uppsägningen.

Ärendet prövades av tingsrätten som nu ger banken rätt mot bolaget. Domstolens slutgiltiga bedömning är att Swedbank varit aktsam vid uppsägningen av avtalen.

”Banken har inte agerat vårdslöst genom att grundlöst påstå att banken inte kunnat uppnå erforderlig kundkännedom eller genom att fatta beslut om avstängning och säga upp avtalen. Banken har inte kunnat vidta en mindre ingripande åtgärd.”, skriver Stockholms tingsrätt i beslutet.

Enligt uppgifter ska bolaget, GN Tobacco, överklaga tingsrättens dom till Svea hovrätt.

Dela artikeln