🕝 1 minuter
Livsmedelsverksamhet får böter - Var inte registrerat
Publicerad 15 december 2022 09:30
Uppdaterad 15 december 2022 14:15

Arkivbild

Ett företag i Södertälje får böter av kommunen för att inte registrerat en livsmedelsverksamhet. Ärendet togs vidare till Förvaltningsrätten, som nu meddelat sin dom i ärendet.

Det var i januari i år som Miljönämnden upptäckte att ett bolag påbörjat en livsmedelsverksamhet i en anläggning i Södertälje kommun – utan att först ha gjort en anmälan om registrering.

Enligt Miljönämnden ska bolagsägaren vid kontrollen framfört att verksamheten startades hösten 2021 och av den anledning tilldelades en sanktionsavgift på 7000 kronor. Ägaren medger sitt misstag, men menar att det berodde på ett missförstånd då han trodde att registrering endast behövdes vid livsmedelsproduktion eller restaurangverksamhet.

Däremot framförde ägaren invändningar mot botens storlek som belastar bolagets redan ansträngda ekonomi. Verksamhetsägaren lyfte ärendet till Förvaltningsrätten och begärde att sanktionsavgiften skulle sänkas.

I Förvaltningsrätten framförde han att det nystartade företaget vid tidpunkten saknade intäkter, samt att den ryska invasionen av Ukraina gjort det svårt att överleva ekonomiskt. Vid en sänkning av avgiften anser företaget att det skulle underlätta den ekonomiska situationen, men domstolen avslår nu bolaget framförande och ger Miljökontoret i Södertälje rätt i ärendet.

Mot denna bakgrund instämmer förvaltningsrätten i nämndens beslut avseende att det funnits skäl för att påföra en sanktionsavgift och att denna är korrekt beräknad”, skriver Förvaltningsrätten i beslutet.

Dela artikeln