🕝 2 minuter
LISTA: Här tar nya och uppfräschade lekplatser form
Publicerad 17 maj 2024 07:00
Uppdaterad 20 maj 2024 00:49

Foto: Pexel

Med start 2023 och under 2024 kommer Södertälje kommun att bygga flera nya lekplatser och rusta upp befintliga för att skapa trygga och inspirerande miljöer för barn och familjer.

(Annonslänk)

Kommunen planerar att bygga nya lekplatser i Järna, Hölö och Enhörna samt uppgradera befintliga lekplatser i Pershagen och Bergvik. Målet är att skapa säkra och kreativa lekmiljöer som lockar barn i olika åldrar.

Nya lekplatser:

Järna – Enegärdet: På Enegärdet i Järna byggs en ny stadsdelslekplats med inspiration från platsens historiska arv. Lekplatsen kommer att inkludera en vikingaby i miniatyr och ha områden för både större och mindre barn. Det kommer att finnas gungor, rutschkana, klätterställningar och naturleksområden som är anpassade för pedagogisk verksamhet. Den natursköna platsen erbjuder också utsiktsplatser och picknickområden. Byggstart är planerad till 2024.

Hölö – Skogsnära lekplats: Nära Hölö idrottsplats byggs en ny lekplats inspirerad av naturen. Lekplatsen kommer att inkludera traditionella lekredskap som gungor, rutschkana och sandlåda, samt picknickbord och sittplatser. Naturliga inslag som träd, buskar och rörligt material som grus och träpinnar kommer att uppmuntra fantasifull lek och biologisk mångfald.

Skiss på lekplatsen i Hölö
Bild: Södertälje kommun

Enhörna – Harvarevägen: Vid Harvarevägen i Enhörna planeras en traditionell lekplats med gungor, rutschkana och en traktorformad lekutrustning. Lekplatsen kommer att vara tillgänglighetsanpassad och omgivas av planteringar inspirerade av åkerfält och ängsväxter. Det finns också planer på att behålla och integrera en mindre boulebana. Byggstart är planerad till 2024.

Uppfräschning av befintliga lekplatser:

Bergvik – Tobaksparken: Tobaksparkens lekplats i Bergvik, belägen nära kanalen, genomgår just nu en upprustning som ska vara klar sommaren 2024. Uppdateringar inkluderar nya gungor, klätterställningar, fler sittplatser och bord, samt en konstnärlig touch med ljusskulpturer formade som ekollon. Området har också blivit mer tillgänglighetsanpassat och fått ny belysning.

Lekplatsen vid i Bergvik.
Bild/Illustration: Södertälje kommun

Pershagen – Trollsjön: Lekplatsen vid Trollsjön i Pershagen ska rustas upp med nya lekredskap och anpassade ytor för olika åldrar. En lekyta för yngre barn upp till 3-4 år kommer att skapas, och klätterställningar för äldre barn kommer att installeras. Byggstart är planerad till sommaren 2024.

Dessa satsningar syftar till att förbättra lekmöjligheterna för barn och familjer i området, och skapa trygga, tillgängliga och inspirerande lekplatser som alla kan njuta av.

Läs även: Så kan nya lekplatsen på Slussholmen se ut

Lekplatsen vid Trollsjöns i Pershagen.
Foto: Södertälje kommun

Tobaksparken i Bergvik kommer att prydas med vackra ljusskulpturer i form av ekollon. Bilden är från en annan park.
Foto: Södertälje kommun

Dela artikeln