Debatt
🕝 1 minuter
"Liberalerna: Förskoleplikt för bättre svenska"
Publicerad 22 augusti 2022 07:00
Uppdaterad 1 maj 2024 15:17
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Metin Hawsho,(L) kommun och riksdagskandidat. Foto: Shamash Oyal.

För att ett barn ska ha en bra start i livet behöver det kunna lära sig svenska språket – vårt gemensamma språk i Sverige.

En del av regeringens integrationsmisslyckande är den språkfattigdom som tusentals barn växer upp i.

En studie gjord i Biskopsgården, ett utsatt område, visar att tre av fyra barn saknar det ordförråd de borde ha för sin ålder. Därför behövs nya insatser för att stärka svenska språkets ställning.

I syfte att fånga upp barn som är i behov av stödjande insatser för att inte hamna efter i svenskan föreslår Liberalerna att alla barn i [Södertälje och Sverige ska genomgå en språkscreening på BVC vid 2,5 års ålder. Det sker i viss utsträckning redan i dag, men vi vill att det ska bli obligatoriskt för alla vårdnadshavare vars barn inte redan är inskrivna i förskolan.

Om barnen halkat efter i svenska ska de gå i förskolan. Det ska ske genom hembesök, information och att kommunen anvisar en paxad förskoleplats. I de fall det rör sig om en rent medicinsk språkstörning ska barnen få hjälp av hälso- och sjukvården.

Även om det inte är obligatoriskt med förskola är de flesta barn inskrivna i förskolan. I vår kommun Södertälje är 95 procent av 3-5 åriga barn inskrivna. Men den procentsatsen  kan ändras. Av de barn som inte är inskrivna i förskolan är utrikes födda barn och barn till föräldrar med kortare utbildningsbakgrund överrepresenterade.

Det är också för de barnen som förskolan är som mest avgörande. OECD:s Pisa-forskning visar att 15-åriga elever som gått i förskolan under minst ett år ligger ett helt år före jämnåriga klasskamrater som inte gått förskolan.

Det är oacceptabelt att barn växer upp i utsatta områden utan att lära sig svenska. Svenska språket tillhör alla barn i Sverige, även de med föräldrar födda i andra länder. Därför behövs en förskoleplikt för barn som halkar efter. 

Maria Nilsson (L), partisekreterare

Metin Hawsho,(L) kommun och riksdagskandidat

Dela artikeln