🕝 1 minuter
Ledarfiguren Abraham Aho åtalades - Frikänns i domstol
Publicerad 1 juli 2023 19:27
Uppdaterad 19 augusti 2023 15:35

Abraham Aho och försvarsadvokaten Jack Melkemichel. Foto: Polisen / Privat

Abraham Aho, en av polisens utpekade ledarfigurer inom Södertäljenätverket, åtalades för grovt hot mot tjänsteman. Nu har tingsrätten frikänt honom helt från misstankarna.

31-åringen Abraham Aho har suttit frihetsberövad sedan 2020 och har dömts att avtjäna 9 år och två månader i fängelse. Under häktningsperioden, den 18 januari 2021, anklagades han för att ha hotat fyra kriminalvårdare på häktet Kronoberg.

Av domen framgår att Aho gjorde en polisanmälan om att han själv blev misshandlad av de fyra kriminalvårdarna. Enligt uppgifter ska Kriminalvården upprättat en anmälan efter att de fått kännedom om att Aho polisanmält kriminalvårdarna för misshandel, något som tingsrätten noterade.

Abraham Ahos polisanmälan gjordes dagen efter händelsen, vilket skiljde sig från häkteschefens polisanmälan om olaga hot som gjordes först drygt två veckor efter händelsen.

– Av domen får det förstås som att tingsrätten, utan att det uttryckligen skrivs, anser att det är anmärkningsvärt att Kriminalvården polisanmäler Aho för olaga hot först efter att det kommit till Kriminalvårdens kännedom om att Aho polisanmält kriminalvårdarna för att ha misshandlat honom. Jag och min huvudman delar den bedömningen. Vår uppfattning är att åtal aldrig borde ha väckts mot honom, säger advokaten till Telgenytt.

31-åringen åtalades för grovt hot mot tjänsteman mot sitt nekade, men i maj kom Stockholms tingsrätts beslut i ärendet. Domstolen ansåg att det inte fanns tillräckliga bevis för att Aho hade uttalat hot, och därför frikändes helt från misstankarna. Åklagaren valde att inte överklaga den friande domen.

Dela artikeln