🕝 2 minuter
LARMET: Ungdomar på Sis-Tysslinge benägna att utöva dödligt våld
Publicerad 26 augusti 2023 14:20
Uppdaterad 26 augusti 2023 14:23

I juli ryckte polis och ambulans till Sis Tysslinge efter larm om ett stort bråk. Foto: Shamash Oyal

Den 2 augusti inträffade en kraftig explosion i Ronna, som misstänks vara riktad mot en anställd vid Sis. Efter incidenten genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på Tysslinge och kräver nu att åtgärder vidtas efter att flera brister noterats.

Incidenten där en lägenhetsdörr sprängdes och en person fördes till sjukhus för vård av skador misstänks vara riktad mot en ung man som arbetar på Sis-Tysslinge. Enligt uppgifter hade mannen blivit utpressad av intagna för att smuggla in en mobiltelefon, men när han vägrade ledde detta till att han själv blev utsatt för utpressning och en påhittad skuld uppstod.

Två personer har gripits och häktats, misstänkta för sprängningen mot mannens bostad. En av de två är en 17-åring som tidigare har blivit dömd för mordet på en man på ett gym i Stockholm och placertas på Sis-Tysslinge

Efter händelsen i Ronna har arbetsgivaren även försökt att kontakta den anställde, men tyvärr utan framgång. Detta resulterade i att Sis-Tysslinge gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket, som även genomförde en inspektion på platsen den 9 augusti.

Under inspektionen uppdagades flera brister som har lett till att myndigheten nu kräver att arbetsmiljöarbetet förbättras.

Myndighten påpekar att undersökningar och riskbedömningar för att förebygga våld och hot inte har genomförts tillräckligt, trots att arbetstagare exponeras för risker. Uppgifter om intagna ungdomar med högt våldskapital har konstaterats.

(Annonslänk)

Arbetsplatsen har två huvudsakliga brister som behöver åtgärdas enligt Arbetsmiljöverket. För det första har de inte noggrant undersökt och bedömt riskerna för våld och hot inom verksamheten, särskilt när det gäller arbetstagare som utsätts för risker på grund av intagna ungdomar med hög våldskapacitet.

”Ni har intagna ungdomar på er institution som har dokumenterat högt våldskapital, till och med dödligt våld.”, skriver Arbetsmiljöverket.

För det andra har de inte tillhandahållit tillräckligt med stöd och handledning för att hantera de starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifterna och arbetssituationerna som kan leda till ohälsa hos arbetstagarna. Det krävs akuta åtgärder för att förhindra ohälsa eller olyckor som kan uppstå på grund av våld eller hot om våld. Dessutom måste de se till att alla arbetstagare som riskerar att utsättas för återkommande våld eller hot om våld får särskilt stöd och handledning. Detta omfattar också arbeten som medför starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter eller -situationer.

Nu kräver Aarbetsmiljoverket åtgärder som måste redovisas senast den 15 september.

Läs även: – Dömd mördare misstänkt för bomben i Ronna

Dela artikeln