🕝 1 minuter
Läraren vägrade kalla elev för hen - "Får ersättning på 150 000 kronor
Publicerad 3 mars 2022 01:00
Uppdaterad 3 mars 2022 01:00

Foto: Creative Commons.

Föräldrar till en elev på en skola i Järna ville inte att deras barn skulle tilltalas som han eller hon, utan hen. Det vägrade läraren som inte ville erkänna barnet som ickebinär.

Efter en anmälan framkom det att DO, Diskrimineringsombudsmannen, ansåg att skolan ska betala eleven 150 000 kronor i ersättning för diskriminering.

Bakgrunden är att föräldrarna uppmanade läraren på skolan att säga hen till deras barn, något som läraren vägrade då hon inte kan använda hen i tal. De valde då att samtala med rektorn för att informera om barnets könsidentitet.

Trots uppmaningen ska en hel termin passerats utan några åtgärder, detta trots att rektorn lovat att prata med läraren.

Nyligen kom beskedet från DO som beslutade att eleven ska tilldelas den begärda ersättning på 150 000 kronor och menar att eleven utsatts för diskriminering i form av trakasserier.

Dessutom meddelar DO att utbildningsanordnaren brustit i sin skyldighet att snabbt utreda och vidta åtgärder för att förhindra trakasserier.

Den begärds ersättningen ska enligt diskrimineringsombudsmannen vara betald till eleven.

Dela artikeln