🕝 1 minuter
Lärare riskerar varning - Vägrade säga "hen" till elev
Publicerad 20 juni 2023 17:15
Uppdaterad 27 mars 2024 12:05

Solvikskolan i Järna. Foto: Creative Commons

En lärare på en Waldorfskola i Järna riskerar att få en varning efter att ha vägrat använda pronomenet ”hen” för en ickebinär elev. Skolinspektionen har lämnat ärendet till Lärarnas ansvarsnämnd och anser att läraren visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning genom att bryta mot skolans policy.

Den omskrivna läraren, Selma Gamaleldin, blev avskedad från Waldorfskolan Solvikskolan i Järna efter att ha vägrat kalla en elev för ”hen” på begäran av en av föräldrarna. Händelserna, som utspelades under 2020 och 2021, anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som beslutade att skolan skulle betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.

Läraren – som är engagerad i Kristna värdepartiet – har efter händelsen gått ut i media och försvarat sitt agerade med sin tro och menar att det bara finns två biologiska kön och två pronomen kopplade till dem. Efter en utredning har Skolinspektionen föreslagit en varning för läraren och anser att hennes vägran att använda elevens pronomen under en längre period gör henne mindre lämplig som lärare.

– Det handlar i slutändan om en lärare ska tillerkännas grundläggande mänskliga rättigheter, som religionsfrihet och yttrandefrihet. Även om man inte delar lärarens tro eller inställning bör det vara en viktig fråga för alla lärare och samhället i stort, skriver Skandinaviska Människorättsadvokaterna i ett inlägg på Facebook.

Lärarens juridiska ombud ifrågasätter Skolinspektionens beslut och argumenterar för lärarens grundläggande mänskliga rättigheter, såsom religionsfrihet och yttrandefrihet. De menar att detta är en viktig fråga för alla lärare och samhället i stort, oavsett inställning till lärarens tro.

– Det ska även framhållas att det sjuåriga barnet enligt vår klient aldrig själv uttryckt till läraren att det vill bli kallat något annat än sitt biologiska kön, endast vårdnadshavaren har gett uttryck för detta. Barnet självt har inte hörts i tillräcklig utsträckning, vilket kan strida mot Barnkonventionen, skriver lärarens juridiska ombud.

Dela artikeln