🕝 3 minuter
Lärare i Södertälje prisades för framstående prestationer
Publicerad 18 augusti 2023 12:44
Uppdaterad 18 augusti 2023 12:44

Foto: Södertälje kommun

Under gårdagen, den 17 augusti, hedrade Utbildningsnämnden lärare i Södertälje genom att tilldela dem utmärkelser för deras betydande bidrag till undervisningen och skolans uppdrag.

Utmärkelsen tilldelas de som har uppnått en tydlig förbättring av undervisningens kvalitet och som har haft en positiv inverkan på elevernas resultat. Utöver detta delar Utbildningsnämnden ut olika utmärkelser under 2023. Dock var torsdagen särskilt minnesvärd då utmärkelserna för årets lärare, årets arbetslag, årets elevhälsoteam och årets elevhälsomedarbetare tilldelades.

Händelsen ägde rum under KUL-dagen (kompetensutvecklingsdag) för grundskolans lärare och KU-dagen (kompetensutvecklingsdag) för gymnasieskolan lärare.

Paulus Lasso och Anna Holmberg, årets lärare. Foto: Södertälje kommun.

”Paulus har på ett utomordentligt sätt utvecklat undervisningen. Hans goda ledarskap och pedagogiska förmåga lyser igenom. Paulus har en god förankring i pedagogisk och didaktisk teori, och omsätter detta i praktik. Han har höga förväntningar på sina elever och erbjuder eleverna fantastisk och relevant stöttning för att alla ska lyckas och lära sig. I Paulus klassrum möter man en tydlig och varierad undervisning med en lärmiljö som är lustfylld och samtidigt meningsfull. Man möter en lärare som med kärlek och respekt arbetar för alla elevers rätt till kunskap och utveckling.”

”Anna har visat goda kunskaper i att anpassa undervisningen utifrån alla elevers förutsättningar. Genom god struktur i undervisningen når eleverna goda resultat. Hennes undervisning utmanar eleverna till att prestera sitt absolut bästa och varje elev får möjlighet att utvecklas. Anna är mycket mån om att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare.”, skriver kommunen i motiveringen.

Ronna grundskola arbetslag åk 1. Årets arbetslag inom grundskola Foto: Södertälje kommun.

Motivering:

Arbetslaget för årskurs 1 har under året arbetat fokuserat på att se och följa varje enskild elevs utveckling och måluppfyllelse. De har arbetat med att öka kvalitén i undervisningen för att på så sätt höja resultaten. De har ett stort engagemang och en stor nyfikenhet på nya spår och idéer för att uppnå det. Deras positiva anda smittar av sig på alla.
Arbetslagets insats har inte bara lett till högre måluppfyllelse för eleverna utan en fin gemenskap med en Vi-känsla hos eleverna.

Igelsta grundskola arbetslag 9. Årets arbetslag inom grundskola. Foto: Södertälje kommun.

Motivering:

”Arbetslaget i årskurs 9 har under det här läsåret haft modet att vända blicken inåt och ställa sig de obekväma frågorna kring sitt ledarskap och sin undervisning. Genom forskning, kollegialt lärande och prestigelösa diskussioner kring planering, undervisning och bedömning har våra lärare lyckats höja kvalitén i undervisning på Igelsta grundskolas högstadium på ett föredömligt sätt. Det har lett till att niornas meritvärde och behörighet till gymnasiet har ökat avsevärt. Genom engagemang, motivation och en stark vilja till förändring och utveckling har våra lärare visat och bevisat att man kan skapa de bästa förutsättningarna för att våra elever ska lyckas.”

Utmärkelsen årets elevhälsoteam på gymnasieskolan. Täljegymnasiet arbetslag IA. Foto: Södertälje kommun.

Motivering:

”Tack vare mentorernas arbete har Tälje IA förbättrat relationerna med elever och deras vårdnadshavare samt utvecklat en trygg och ordnad miljö för varje enskild elev. Behov av stöd uppmärksammas snabbt och eleverna kopplas till rätt elevhälsopersonal utifrån behov. På så vis får eleverna det dagliga stöd de behöver för att gå vidare i sin utveckling mot sina individuella mål.”

Utmärkelsen delades även ut till Helena Rosén på Torekällgymnasiet för att hedra henne som årets elevhälsomedarbetare på gymnasieskolan. Hon var hon dock inte närvarande för att ta emot priset.

”Helenas arbete har bland annat resulterat i att skolans nya café nu har en hälsofrämjande profil samt att eleverna har möjlighet att delta i hälsofrämjande rastaktiviteter som fotboll och pingis. Helena har tillsammans med andra arbetat intensivt med främjande och åtgärdande arbete kring diskriminering och kränkningar och hon är en mycket god förebild för eleverna som alltid bemöts av värme och respekt. Hon är en starkt bidragande orsak till att så många av våra elever uttrycker att de är trygga på skolan.”, skriver kommunen i motivering.

Dela artikeln