🕝 2 minuter
Läkare anmäler vården efter flera avslagna remisser
Publicerad 29 augusti 2022 07:00
Uppdaterad 28 augusti 2022 19:40

Foto: Alex Ataseven.

En läkare på Scanias husläkarmottagning anmäler vården till IVO, inspektionen för vård och omsorg. Detta efter att en patient med hjärtproblem fått tre avslag av fyra remisser.

Det var den 19 juli 20200 som en läkare på Scanias husläkarmottagning beslutade att anmäla vården till IVO pågrund av underdimensionerad hjärtsjukvård.

Bakgrunden till anmälan var att läkaren bedömde att en patient brådskande behövdes undersökas av en kardiolog, hjärtspecialist, men fick fick avslag flera gånger. Fyra av tre remisser avslog och resulterade i att patienten akutopererades.

Handläggandet visar på att det finns en underdimensionering i hjärtsjukvården söder om Stockholm. Motivation som geografisk tillhörighet som argument till resursbrist leder till avslag av remissen och onödig fördröjning av handläggandet sker, skriver läkaren i Lex Maria-anmälan.

Den första remissen skickades till Karolinska i Huddinge, där sjukhuset har möjlighet att genomföra ett PCI. Men Karolinska sa nej till remissen med hänvisning till långa väntetider och att patienten tillhörde Södertäljes upptagningsområde. Den andra remissen skickades till Södertälje sjukhus där de svarar att de enbart har möjlighet att följa upp patienter som behöver sjukhusets resurser och hänvisar till privata mottagningar.

Läkare på Scanias husläkarmottagning anmäler vården till IVO. Foto: Alex Ataseven.

En tredje remiss skickas till en hjärtmottagning i Stockholm vid Globen, men då kommer nästa avslag pågrund av att dessa saknar vårdavtal kardiologi.

När den färde remissen skickas ut till Aleris Kardiologi Sabbatsberg hinner kallelsen inte skickas ut då patienten akut söker vård och opereras.

– Vi kan inte förväntas skicka 4 remisser med samma frågeställning. Handläggandet innebar en fördröjning av patientens tillstånd och hade kunnat leda till en vårdskada, skriver läkare till IVO

Nu kritiserar läkare vården och anser att prioritering utav handläggning bör ske av första mottagande kardilogmottagnin. Läkaren menar att om första mottagaren har resursbrist ska det vara dennes uppgift att vidarebefordra remissen till en annan lämplig annan specialistmottagning och inte studsa tillbaka till primärvården.

– Primärvårdens resurser räcker inte till ytterligare administrativt merarbete, skriver läkaren i sin Lex Sara-anmälan till IVO.

Dela artikeln