🕝 1 minuter
Låga grundvattennivåer oroar i länet
Publicerad 28 juli 2023 10:30
Uppdaterad 28 juli 2023 01:20

Foto: SGU

Värmen i början av sommaren och den pågående torkan har resulterat i låga grundvattennivåer i stora delar av länet. Trots regn de senaste veckorna fortsätter grundvattennivåerna att vara låga, särskilt för enskilda brunnar som försörjer hushåll, rapporterar SVT.

Grundvattennivåerna, som har sjunkit mer än vanligt i stora delar av länet, är fortfarande under normalläge, speciellt för små grundvattenmagasin som försörjer enskilda brunnar. Det finns cirka en miljon permanentboende och lika många fritidsboende som har sin dricksvattenförsörjning från egen brunn.

Fortfarande låga grundvattennivåer i Stockholms län.

Enligt hydrogeologen Anders Retzner, som SVT har talat med, rekommenderas att vidta åtgärder för att undvika total vattenbrist mot slutet av sommaren. Huvudfokus bör vara att använda vattnet på ett hållbart sätt då situationen snabbat kan förvärras om värmen slår till.

– Det grundvattennivåerna vi har nu är det vi kommer ha till mitten av oktober, säger Anders Retzner, hydrogeolog SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, till SVT.

Dela artikeln