Södertälje kommun
🕝 2 minuter
Laddstöd går till rika kommuner - Södertälje ligger under snittet
Publicerad 17 december 2022 13:02
Uppdaterad 17 december 2022 13:02

Santeri Viinamäki, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

De rikaste kommunerna har fått nästa åtta gånger mer stöd för att installera laddplatser än de fattigaste. Södertäljeborna får mindre än snittet– och mindre än kommuner på ungefär samma inkomstnivå.

Hushåll och företag har de senaste åren kunnat söka bidrag och skatteavdrag för att installera laddplatser för elbilar i hemmet. I Södertälje kommun har hushåll och företag subventionerats med sammanlagt 15,4 miljoner kronor under de senaste åren. Totalt handlar det om ungefär 992 hushåll och 525 företag.

Men det finns andra kommuner i Stockholms län som utnyttjat bidragen mer flitigt. Danderydsborna har till exempel fått nästan fyra gånger så mycketsom hushållen och företagen i Södertälje.

Däremot får Nykvarnsborna mer än snittet och mer än kommuner på ungefär samma inkomstnivå. I Nykvarns kommun har hushåll och företag subventionerats med sammanlagt 4,1 miljoner kronor under de senaste åren. Totalt handlar det om ungefär 315 hushåll och 86 företag.

(Annonslänk)

Newsworthy har räknat samman de stöd och avdrag som gått att söka från Naturvårdverket och Skatteverket för installation av laddstolpar i hemmet och vid arbetsplatser sedan 2018. Kartläggning visar att det finns stora skillnader i vilka kommuner som har haft möjlighet att dra nytta av stöden. Hushåll och företag i den rikaste tiondelen av alla kommuner har i snitt fått nästan åtta gånger så mycket stöd som den fattigaste tiondelen.

I Stockholms län har Danderyd (där flest nyttjat bidragen) fått fem gånger så mycket laddstöd per capita, som i Botkyrka med minst stöd per invånare i länet.

Medelinkomsten i Södertälje är varken anmärkningsvärt hög eller låg i ett riksperspektiv. Kommunen ligger däremot under rikssnittet i utnyttjandet av laddstöden. Jämfört med andra kommuner i ungefär samma inkomstklass har Södertäljeborna fått mindre laddstöd.

Allt fler laddar hemma
För privatpersoner är det sedan 2021 skatteavdraget Grön teknik som subventionerar installationer av laddboxar för elbilar. Det står redan nu klart att 2022 kommer bli ett rekordår i landet som helhet.

I Södertälje har hittills i år 422 hushåll beviljats sammanlagt 4,5 miljoner kronor. Under fjolåret fick 411 hushåll avdrag (motsvarande 4,3 miljoner kronor).

För organisationer och företag finns sedan 2019 Ladda bilen-stödet som betalas ut via Naturvårdsverket. Det är till för installation av laddpunkter för boende eller anställda.

Under 2022 har organisationer och företag i kommunen fått 2 miljoner kronor för installation av 210 laddplatser. Det är 5 procent färre än under fjolåret sammanräknat.

Läs även: Stark utbyggnad av laddplatser i Nykvarn

Dela artikeln