🕝 1 minuter
(LUF): Släpp in ungdomsförbunden på gymnasieskolorna i Södertälje
Publicerad 11 december 2023 20:46
Uppdaterad 12 december 2023 01:41

Foto: Alexander Isa

De politiska ungdomsförbunden har inte möjlighet att träffa eleverna på Södertäljes skolor. Samtidigt är valdeltagandet i Södertälje bland de lägsta i Sverige, medlemsantalet i de politiska partierna och ungdomsförbunden sjunker och sjunker år efter år. Utan politiker och partiengagerade finns det ingen demokrati.

I de allra flesta svenska kommuner har de politiska ungdomsförbunden möjlighet att besöka skolorna och hålla bokbord. Av erfarenhet kan vi konstatera att det skapar engagemang och intresse för politik. Bokbordskampanjerna är det överlägset viktigaste verktyget för ungdomsförbunden att värva medlemmar.

Vi har försökt få svar från utbildningsförvaltningen i Södertälje kring varför ungdomsförbunden är portade i Södertäljes gymnasieskolor, och vi är inte övertygade av svaret.  

Skälet som anförs av utbildningsförvaltningen angående varför ungdomsförbunden är portade från Södertäljes gymnasieskolor är att det skapas otrygghet och stök. Att eleverna blir arga och upprörda av politiska budskap och att det inte går att genomföra ett bokbord och garantera tryggheten för vare sig elever, lärare eller ungdomsförbundare. 

”Det är inte elever som blir upprörda och inte kan hålla känslorna i styr”

Av erfarenhet kan vi konstatera att så inte är fallet på de hundratals gymnasieskolor vi besökt runt om i landet. Att Södertäljes gymnasieelever inte skulle klara av det som gymnasieelever i resten av Sverige klarar av ser vi som orimligt. Den allra vanligaste konfrontationen som uppstår på Liberala ungdomsförbundets bokbordskampanjer är mellan våra ideellt engagerade ungdomar och lärare som vill tillrättavisa oss. Det är inte elever som blir upprörda och inte kan hålla känslorna i styr.

Om ett halvår är det val till Europaparlamentet. Förra EP-valet 2019 var valdeltagande skrämmande lågt i flera delar av Södertälje. I Hovsjö deltog bara en femtedel av alla röstberättigade i valet. Om valdeltagandet ska öka så krävs det att det demokratiska samtalet tillåts och uppmuntras. Det krävs att fler är politiskt engagerade och att fler tar plats i de demokratiska rummen.

Att hänvisa till hypotetiska otrygghetsrisker är inte ett tillräckligt skäl för att begränsa det politiska samtalet. Släpp in ungdomsförbunden på Södertäljes gymnasieskolor.

Anton Holmlund,
vice ordförande Liberala ungdomsförbundet

Alvin Hanna,
medlem, Liberala ungdomsförbundet Södertälje

Martin Norrby,
distriktsordförande, Liberala ungdomsförbundet Storstockholm

Dela artikeln