🕝 1 minuter
Kvinnor i majoritet bland ledare i Södertäljes kommunala bolag
Publicerad 23 mars 2024 09:00
Uppdaterad 22 mars 2024 18:22

Pressbild, Södertälje kommun

I Södertälje kommuns bolag dominerar nu kvinnorna ledningspositionerna, med en majoritet av kvinnliga chefer för första gången inom Telgekoncernen.

– Vi har uppnått en jämn fördelning mellan män och kvinnor på chefspositioner vilket vi är stolta över, säger Karin Medin, vd Telge AB och koncernchef.

(Annonslänk)

Inom Telgekoncernen har andelen kvinnliga chefer ökat stadigt under de senaste åren, och 2023 nådde de en milstolpe: 51 procent av de nästan 100 cheferna var kvinnor. Denna utveckling representerar en ökning med fyra procentenheter jämfört med föregående år och markerar första gången som kvinnliga chefer utgör en majoritet inom koncernen.

Denna förändring är resultatet av målmedvetna insatser för att främja jämställdhet på arbetsplatsen. Telgekoncernen har genomfört flera initiativ för att säkerställa ett mer jämställt ledarskap. Bland annat har man fokuserat på objektiva och kompetensbaserade urvalsprocesser vid rekrytering, vilket säkerställt en mer balanserad könsfördelning bland cheferna.

– Hos oss får magkänslan inte fälla avgörandet. Genom att fokusera på objektiv bedömning och kompetensbaserat urval har vi uppnått en mer jämlik rekryteringsprocess vilket stärker oss som organisation, säger Karin Medin, vd Telge AB och koncernchef.

Dessutom har koncernen implementerat flexibla arbetstider samt erbjudit stöd till medarbetare och deras familjer för att uppmuntra ett mer jämställt uttag av föräldraledighet.

Dela artikeln