🕝 2 minuter
Kvalitet före kvantitet i skolan - "Forskningen är tydlig"
Publicerad 24 augusti 2023 16:05
Uppdaterad 24 augusti 2023 16:05

Arkivbild/Foto: Liza Simonsson

I veckan presenterade centerpartiet ett förslag om att korta ner sommarlovet med två veckor för att få mer undervisningstid i skolan. Det är ett förslag som inte har någon förankring i en verklighet med lärarbrist, stökiga klassrum och brist på riktiga skolböcker. Tiden en elev spenderar i skolan är avgörande för vilken framtid hen går till mötes, låt den präglas av kvalitet istället för kvantitet.

I Södertälje klarar bara 60% av alla elever det nationella provet i svenska i årskurs tre. Bara två av tre gymnasieelever tar en examen. Skolfrågan är avgörande både för vår stads framtid och då är centerpartistisk popcornpolitik det sista vi behöver.

Behöriga och motiverade lärare är den enskilt viktigaste faktorn för en lyckad skolgång, i Södertälje saknar en tredjedel av lärarna behörighet. Att korta ner deras semester är inte ett recept för att motivera de duktigaste lärarna att stanna kvar i yrket. Det är inte heller ett förslag som leder till att fler vill ta sig igenom den långa lärarutbildningen.

Skoltiden behöver inte mer kvantitet utan mer kvalitet. Liberalerna har seriösa förslag istället för popcornpolitik. Södertäljes elever behöver fler behöriga lärare, riktiga skolböcker istället för skärmar och hårdare krav på oseriösa friskolor. 

  • Forskningen är tydlig, riktiga böcker är bättre än skärmar för att förbättra läsförståelsen och den språkliga förmågan i skolan.  Liberalerna satsar i regeringen hundratals miljoner för ett läromedelslyft i svensk skola. Det kommer att över kommande år leda till upp emot tre miljoner nya skolböcker i händerna på svenska elever. Tack vare läromedelslyftet kommer lärarna spendera mindre tid med stenciler framför kopiatorn och mer tid i klassrummet. 
  • Kvaliteten på lärarutbildningen måste höjas och fler lärarassistenter behöver anställas så att lärarna får tid att vara just riktigt bra lärare. Lärarutbildningen behöver reformeras med mer praktik så att lärarstudenterna lär sig undervisning i praktiken. Det behövs fler vuxna i skolan som ser till att lärarna får mer tid till undervisning. 
  • Allt för länge har oseriösa aktörer fått härja fritt i svensk skola. Koncerner som går i konkurs mitt under terminen, betygsinflation och religiös extremism som fått frodas är bara några av problemen. Liberalerna vill stärka skolinspektionen för att motverka extremistskolorna, införa mer central rättning av nationella prov för att minska betygsinflationen, och införa vinstbegränsningar på friskolebolagen för att få bort oseriösa aktörer. 

Genom långsiktiga och seriösa reformer kan vi på riktigt förbättra kvaliteten på skoltiden. Att få fler elever att lyckas måste vara den högsta prioriteten.

Metin Hawsho,
gruppledare Liberalerna Södertälje.

Dela artikeln