Debatt
🕝 1 minuter
"INSÄNDARE: Kupp av Jönssonligan i Stadshuset?"
Publicerad 28 juni 2024 08:00
Uppdaterad 28 juni 2024 11:28
Foto: Alexander Isa
Detta är en insändare. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

"Vem var hjärnan bakom denna ”genialiska” plan? Var det en kupp i Stadshuset", skriver Mats Siljebrand (KD), 2:e vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden.

Följetongen om markanvisningsavtalet för Fornhöjden rullade nyligen vidare i fullmäktige efter att oppositionen i början av året gett avtalet bakläxa. Efter kritikerstormen trodde vi nog lite till mans att exploateringen på 1 400 bostäder hade justerats ned betydligt. Med en lägre nivå finns möjlighet att ”harmoniera” med stadsbyggnadsnämndens medskick om att iaktta stor varsamhet och göra ett ”litet fysiskt avtryck” i den känsliga terrängen. Men ack vad vi bedrog oss! Det enda glädjeämnet var tillägget om blandade upplåtelseformer.

Kristdemokraterna bedömer att en rimlig utbyggnad av hela planområdet är maximalt 475 bostäder. Då finns förutsättningar för högkvalitativa boendemiljöer, som tar hänsyn till Fornhöjdens natur- och kulturvärden och inte påverkar den egna stadsdelen eller angränsande bostadsområden negativt. Tyvärr förblev avtalet ”tondövt”, samtidigt som vi talade för majoritetstrions döva öron.

Det kanske mest pikanta i hanteringen av ärendet var att delar av beslutsunderlaget belades med sekretess bara timmar före mötets öppnande – trots att alla dokument dessförinnan varit offentliga. Vän av ordning undrar med vilket syfte och till vilken nytta.

Och vem var hjärnan bakom denna ”genialiska” plan? Var det en kupp i Stadshuset signerad självaste Jönssonligan?

Mats Siljebrand (KD)
2:e vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Dela artikeln