🕝 2 minuter
Kritiserat elavtal görs om - Här är nya avtalet
Publicerad 26 mars 2023 07:00
Uppdaterad 26 mars 2023 01:47

Foto: Alexander Isa

Telge Energi gör om det kritiserade elavtalet efter stor kritik från sina kunder. – De förändringar vi nu gör är ett direkt svar på de synpunkter som kommit fram, säger Niklas Holberg, vd Telge Energi.

Kommunala bolaget meddelar nu att man gör en rad åtgärder för det kritiserade elavtalet – ”Tryggt elavtal”. Efter att ha samlat feedback från kunder i februari presenterar bolaget nu åtgärder såsom inklusive förändringar i avtalsvillkoren, en översyn av rutinerna för framtida försäljning, och en förkortad uppsägningstid. Avtalet har också bytt namn till ”Förvaltat elavtal” för att bättre tydliggöra dess innehåll.

– Vår ambition är hela tiden att hjälpa våra befintliga och nya kunder att välja rätt på elmarknaden. Då måste vi säkra att informationen också landar rätt, säger Holberg i ett pressmeddelande.

I en enkätundersökning visade att majoriteten av kunderna upplevde att elmarknaden var svår att förstå och att de inte helt förstod skillnaden mellan förvaltade och rörliga elavtal. Telge Energis förvaltade elavtal har funnits i över tio år och under hösten 2022 bedömdes att det rörliga elpriset skulle bli rekordhögt. precis som väntat skenade elpriser under vintermånaderna som resulterade i att många kunder sökte alternativ till det traditionella rörliga elpriset.

Under torsdagen meddelade Telge Energi att man alltså gör avtalet ”Tryggt elavtal” och byter dessutom namn till ”Förvaltat elavtal” för att säkra en bättre beskrivning av innehållet.

– De förändringar vi nu gör är ett direkt svar på de synpunkter som kommit fram i vår initierade kunddialog. Målsättningen är att alltid kunna erbjuda både tjänster och produkter som efterfrågas av våra kunder, säger vd Niklas Holberg.

Förändringar som nu görs i Tryggt elavtal: Fakta Telge Eneri

  • Ändring av avtalsvillkoren med bl a kortad uppsägningstid från ursprungliga sex kalendermånader till tre månader.
  • Gör det möjligt för de kunder som snabbare önskar byta till annat elavtal hos Telge Energi att, fram till och med 31 maj, erbjuda endast 30 dagars uppsägningstid samt en brytavgift om 750 kr.
  • Ändra sättet som det förvaltade elavtalet säljs på, genom att enbart sälja avtalet via telefon av certifierade säljare, för att säkra gott om tid att förklara en produkt som upplevs som komplex.

Dela artikeln