🕝 1 minuter
Kritik mot Utbildningsnämnden - JO kräver svar
Publicerad 3 januari 2023 06:00
Uppdaterad 3 januari 2023 13:13

Arkivbild

Justitieombudsmannen, JO, utreder Södertälje kommun efter en anmälan från en privatperson. Detta efter ha personen begärt att ta del av allmänna handlingar utan vidare framgång.

Det var under våren 2022 som en Södertäljebo mailade in till kommunen om att få insyn i ett ärende. När svar uteblev vände personen sig till JO där klagomål framfördes mot Utbildningsnämnden i Södertälje kommun.

När anmälan inkom till JO, den 11 oktober 2022, hade det passerat drygt ett halvår utan svar eller återkoppling.

”Det är anmärkningsvärt och samtidigt rätt oroväckande att det inte har hänt något i ärendet trots att den godtyckliga handläggningen av ärendet har kommunicerats både med Utbildningskontoret och Utbildningsnämnden.”, skriver anmälaren till Justitieombudsmannen.

Nu har JO beslutat att utreda och granska kritekn som framförts mot kommunen.

Justitieombudsmannen begär att Utbildningsnämnden yttrar sig över det som förs fram i anmälan och kräver ett svar senast den 28 februari 2023.

Dela artikeln