🕝 1 minuter
Kritik mot Socialnämnden i Södertälje efter misstänkt sexbrott mot barn
Publicerad 22 januari 2022 01:00
Uppdaterad 22 januari 2022 01:00

Den 3 april 2020 inkom en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, mot socialtjänsten i Södertälje från en vårdnadshavare som anser att kommunen inte agerat tillräckligt i ett ärende som rör dennes 13 åring.

Tidigare samma år hade dennes 13-åring varit i kontakt med en kille på nätet och haft samlag. Händelsen anmäldes av föräldern som anser att socialnämnden i Södertälje inte agerande tillräckligt.

Nämndens avsaknad av ett barnperspektiv vid handläggningen av ärendet är allvarlig”, skriver Justitieombudsmannen .

En familjehemsplacerad 13-åring hade träffat en kille på nätet och därefter haft sex. Varken socialtjänsten eller familjehemmet kontaktade föräldern, någon polisanmälan gjordes det inte heller.

Istället gav en av socialtjänstens handläggare rådet att gå till en ungdomsmottagning för att få hjälp med lämpligt preventivmedel. Den minderåriga flickan ska bland annat ha fått träffa en kurator, men det anses inte vara tillräckligt.

I sin anmälan till JO riktar föräldern kritik mot socialtjänsten och familjehemmet och anser att de bland annat brustit med information.

Jag har inte fått information om vad som sker i hemmet och hur de jobbar. Har inte blivit inbjuden till skola på möten, planering av stöd eller utvecklingssamtal trots att jag från början var tydlig med att jag ville det.”, skriver vårdnadshavaren i sin anmälan till JO.

Nu framkommer det att Justitieombudsmannen, JO, riktar stark kritik mot Södertälje kommunen och anser att otillräckliga åtgärder gjorts efter misstänkt sexbrott mot barn.

Enligt JO är det även anmärkningsvärt att kommunen antog att det inte kunde röra sig om ett brott bara för att även pojken ska ha varit under 15 år.

Dela artikeln