🕝 1 minuter
Kritik mot livsmedelsbranschen - "Omotiverade prishöjningar"
Publicerad 27 juni 2023 14:21
Uppdaterad 27 juni 2023 14:21

Arkivbild: Alexander Isa

Det finns misstankar om överdrivet höga prishöjningar inom dagligvaruhandeln, enligt en rapport från Konsumentverket. En genomförd analys av myndigheten visar att äggpriserna har ökat mer än vad som kan motiveras av butikernas inköpskostnader. Nu pågår fortsatt granskning av andra produktgrupper.

Konkurrensverket genomför en undersökning av livsmedelsbranschen och har identifierat risker för bristande konkurrens och omotiverade prisökningar. Undersökningen fokuserar på olika aspekter av konkurrenssituationen i livsmedelskedjan, inklusive prisökningar och marginaler.

Första resultaten visar att priserna på ägg har höjts mer än vad som kan motiveras av inköpspriset. Bristen på tillgång till butikslägen för att etablera nya dagligvarubutiker är ett hinder för effektiv konkurrens, och kommunerna spelar en viktig roll i planläggningen av nya butikslägen. Det finns även indikationer på begränsade möjligheter för specialgrossister och leverantörer att expandera och komma in på marknaden.

– Vi kommer bland annat fördjupa oss ytterligare i sambandet mellan effektiv konkurrens och butiksetableringar, och specialgrossisters möjligheter att expandera på marknaden. Vi kommer också fortsätta följa pengarna i utvalda produktgrupper för att om möjligt identifiera omotiverade prishöjningar, säger Konkurrensverkets generaldirektör, Rikard Jermsten, i ett pressmeddelande.

Konkurrensverket betonar behovet av en lagändring för att kunna ingripa mot förvärv som påverkar mindre lokala marknader och säkerställa konkurrensen i hela landet. Undersökningen genomförs i samarbete med Konjunkturinstitutet, och resultaten kommer att presenteras löpande under året.

– Det är för tidigt att dra långtgående slutsatser av vår undersökning men redan nu ser vi indikationer som tyder på risk för bristande konkurrens, säger Rikard Jermsten.

(Annonslänk)

Dela artikeln