🕝 1 minuter
Brist på material och stigande priser - Kriget i Ukraina sänker byggmarknaden
Publicerad 18 april 2022 02:00
Uppdaterad 18 april 2022 02:00

Catharina Elmsäter-Svärd. Foto: Byggföretagen.

Kriget i Ukraina kommer att påverka den svenska byggmarknaden rejält, och bygginvesteringarna väntas sjunka kommande år.

Detta enligt en ny konjunkturprognos från branschorganisationen Byggföretagen.

Nu vill Byggföretagen tillsammans med sina medlemmar, dit det kommunala bolaget Telgekoncernen i Södertälje är medlem i, hitta lämpliga lösningar med hänsyn av det rådande läget.

I ett öppet brev uppmanar organisationen sina medlemmar att vidta nödvändiga åtgärder med hänsyn till rådande säkerhetsläge, inte minst avseende IT- och cybersäkerhet.

”Tyvärr kommer kriget att få reell påverkan också på den svenska byggmarknaden. Exakt vilka konsekvenserna blir och vilken omfattning de får är omöjligt att överblicka. Därför vill vi i detta allvarliga läge uppmana till öppen dialog och samarbete mellan beställare och entreprenörer.”, skriver branschorganisationen Byggföretagen till beställare av bygg- och anläggningsentreprenader.

Enligt prognosen kommer påbörjade bostäder av flerbostads- och småhus sjunka kommande år. Förra året låg siffran på 68 100 påbörjade bostäder, nästa ligger prognosen på 56 700 och år 2023 väntas prognosen landa på 45 100.

– Cementkris, stigande materialpriser, svagare hushållsekonomier, höjda räntor och fortsatta kreditrestriktioner för hushåll i behov av lånefinansiering är alla faktorer som påverkar bostadsproduktionen negativt, säger Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Byggföretagen i ett pressmeddelande.

Men redan nu påverkas projekten av ökade energi- och drivmedelspriser, men även brist på arbetskraft och material riskerar att uppstå enligt organisationen.

”Därtill är cementkrisen fortfarande inte avvärjd – vilket spär på riskerna med ett byggstopp och varsel mot slutet av året.”, skriver Byggföretagen.

BNP-tillväxten uppgår till 2,5 procent under 2022, men Byggföretagen prognostiserar att den tvärnitar och stannar på 0,3 procent 2023.

Dela artikeln