🕝 1 minuter
Kraftig ökning av öppen drogförsäljning i Södertälje
Publicerad 20 november 2023 06:00
Uppdaterad 20 november 2023 00:41

Karta/Foto: Polisen/Shamash Oyal

Droghandeln har blivit betydligt mer synlig och utbredd i Södertälje, där antalet öppna drogscener har mer än fördubblats på bara två år. Från 6 stycken 2021 har antalet nu ökat till hela 13, enligt en ny kartläggning från polisen.

En öppen drogscen definieras som en plats där narkotikahandel och bruk sker öppet och uppfattas som störande av allmänheten. I Södertälje har flera nya platser tillkommit som öppna drogscener det senaste året, bland annat Grusåsen, Västergård och Västra Blombacka. Samtidigt har vissa tidigare drogscener vuxit och delats upp i flera mindre scener.

– De platser som tillkommit visar att mer förebyggande arbete är nödvändigt, säger Patrick Widell, regional samordnare på polisen.

De öppna drogscenerna i Södertälje står nu för nästan 21 procent av alla öppna drogscener i Stockholms län, och 14 procent av den totala ytan. Bara i centrala Södertälje har antalet öppna drogscener gått från en till tre stycken det senaste året. Droghandeln hänger även ihop med annan brottslighet.

– Många av länets anmälda våldsbrott och skjutvapenvåld sker på eller precis intill en öppen drogscen, säger Mia-Maria Magnusson, strategisk analytiker på polisen.

Enligt polisens nationella kartläggning har antalet öppna drogscener i hela Stockholms län minskat något, från 64 till 63 stycken. I Södertälje går utvecklingen stick i stäv med länet i övrigt, med undantaget att den öppna drogscenen i stadsdelen Brunnsäng har minskat något det senaste året.

Karta över öppna drogscener Södertälje. Röda markerignar avser 2021 och blåa avser 2023.

Skribent: Lucas T.

Dela artikeln